100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.04.09 13:49    |    Összeállította: Takács Karolina  

XXXIX. évfolyam 15. szám – 1915. április 10.

A termés veszedelme vidékünkön. Aki Kalocsa környékén megfordult az utóbbi időben, szomorúan tapasztalhatta, hogy egyes dűlők, sok helyütt összefüggő nagy területek víz alá kerültek. Sík víz borítja a gyönyörűen kikelt gabonavetéseket, amelyekhez ezen áldatlan háborús világban annyi reményt fűztek. Népünkön a kétségbeesés, szomorú lehangoltság vett erőt, sok helyütt pedig izgalomban tartják a lelkeket azok a hírek, amelyeket a vizek felszaporodásának, folytonos emelkedésének okairól hallanak. Fenékvizekről, a földárjáról van szó, de sokat beszélnek arról is, hogy talán az ármentesítő társulatnak – amely e vizek lecsapódására alakult – sükösdi szivattyú telepei nem működnek kellő eredménnyel, sok helyütt azt beszélik, hogy bizonyos csatornarészek vizeit mind ide vezetik a mi vidékünkre. Sokan arról tudnak, hogy bizonyos csatornák nincsenek kellőképpen kitisztítva s a víz akadálytalan lefolyása ezeken a csatornákon át nincs biztosítva. Közönségünknek mindjobban fokozódó aggodalmait eloszlatni volna alkalmas az Ármentesítő Társulatnak a jóindulata, tárgyilagos tájékoztatása.

Aki majdnem elkerülte a rekvirálást. Egyik Kalocsához közeleső szálláson történt ez az eset. A bizottság rekvirált, búzát, lisztet keresett. Az egyik gazda neszét vette, hogy már közel vannak a kiküldöttek az ő tanyájukhoz és komolyan veszik a dolgukat. Nosza rajta! Dugjunk el valamit. Hamarjában hová rejtse a sok lisztet? Gondolt egyet – s az ágyakba rejtette a párnák alá. Lisztes is lett szörnyen. De volt annyi ideje, hogy megtisztogatta ruháit, s mint aki jól végezte a dolgát, leült és fogadta a bekopogtató bizottságot. Kérdezték tőle van-e sok felesleges lisztje? Dehogy van – volt a válasz. Különben hát nézzenek körül! S ebben a pillanatban leszakadt a szokatlan terhe alatt a nyoszolya s kidőlt a sok liszt. Persze, hogy megbüntették. – Ez sem felejti el, mikor volt a háború, meg a rekvirálás.

Az állhatatos katonaszabadító. Balázs Dezső dunaföldvári illetőségű, 53 éves tönkrement bognár, aki nemrég Dunaszent-benedeken és más községekben azon ürügy alatt, hogy neki előkelő összeköttetései révén módjában áll katonákat kiszabadítani, csalásokat követett el. Kalocsán is iparkodott hiszékeny embereket behálózni, de itt idejekorán nyakoncsípték és átadták a csendőrségnek. Balázst innen hatósági rendeletre annak idején illetőségi helyére, Dunaföldvárra toloncolták. Balázst Kiskunhalason elkövetett hasonló üzelmekért most, e hó 6-án az ottani rendőrség letartóztatta.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás