100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.05.06 14:53   

XXXXI. évfolyam 13. szám – 1917. március 31.

Mozgófényképszínház Kalocsán. Jurcsó Antal nyomdatulajdonos a járási hatóságtól engedélyt nyert Kalocsán mozgófényképszínház létesítésére és az előadások tartására. Míg az állandó színház fel nem épül a piactéren vagy más alkalmas helyen, addig előadásait ideiglenes helyiségben, az Ipartestület nagytermében fogja tartani. Bemutató előadás húsvét ünnepén lesz. Az ünnep első napján szerepel a királyi koronázás, második napján az elhunyt király temetése.

A hús árakról. Kaptuk az alábbi sorokat: miután a húsárak Kalocsán állandóan sokkal magasabbak, mint a környékben lévő városokban, ezért talán időszerű volna felhívni a hatóságok figyelmét. Míg Kalocsán a borjúhús 8-9 korona, addig Pakson 5,80 korona, Kiskőrösön 6,20 korona, Halason pedig 6,40 korona. Sajnos az ilyen dolgokat a hatóságaink nem figyelnek meg, ők talán nem is tudják, hogy a nagyközönség milyen magas áron veszi a húst, pedig mikor a borjút 3,60 koronáért veszik élősúlyban, akkor bizonyára nem indokolt a 8-9 koronás hús ár.

Napraforgó és a tök. A háború e két igénytelen növénynek is fölemelte az ázsióját. A járási főszolgabírák köriratban hívják föl az elöljárókat, hogy a nép minél nagyobb mennyiségben termelje a napraforgót és a tököt, mint igen hasznos pótló tápszereket. Mindkét növény bárhol is megterem. Nem kíván különösebb gondozást. Udvarok, kertek szabad területét tehát tökkel, napraforgóval ültessék be.

Polgári iskolai vizsgálatok. Mindazok, akik a helybeli állami polgári fiúiskolában, a jelen tanév végén, magánvizsgálatot óhajtanak tenni, kérvényeiket április 16-ig az iskola igazgatójához küldjék be.

Árdrágítási ügyben tárgyalás. Valkányi Lajos kalocsai ügyvéd ellen a járási hatóság árdrágítás címén feljelentést adott be a kir. ügyészséghez, mert nevezett állítólag drágán szállított szenet és kokszot a lakosságnak s mert ezzel hozzájárult a szén és a koksz árának indokolatlan felemeléséhez. A vizsgálat befejezése után Valkányit háború alatt elkövetett árdrágítási visszaélés vétsége miatt csakugyan vád alá helyezték. A kalocsai kir. törvényszék folyó hó 29-én tárgyalta az ügyet. Többen tanúskodtak, s kedvező tanúvallomást tettek, így Valkányit felmentették.

Összeállította: Takács Karolina

Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás