100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.09.15 11:10    |    Takács Karolina  

XXXX. évfolyam 35. szám – 1916. augusztus 26.


Kedves névnap. Kedves népünnepély zajlott le augusztus 17-én este a Kalocsai Kath. Legényegyesület által fönntartott vörös-kereszt fiók kórházban. 18-án volt ugyanis a kórház szeretett főfelügyelőnőjének, Hermann Jánosné urasszonynak névnapja, melyet már másodízben ünnepelnek meg azok, akiktől elvonta a családi tűzhely szeretetét a rettenetes háború. Meglátszott az arcokon is, hogy szeretnék ezen nagy szeretetét százszorosan viszonozni. Ünnepi műsor volt versekkel, majd barátságos vacsora az ünnepelt tiszteletére.

Halál az útszélen. Anusity Józsefné bátyai asszony folyó hónap 15-én másodmagával bejött Kalocsára a nagyasszonynapi búcsúra. Gyermekeit, a 7 éves Gergelyt és a 3 éves Gáspárt otthon hagyta. A gyermekek kellő felügyelet nélkül maradva kimentek más dinnye-földjére, mely földnek gazdája a gyermekeket onnan elriasztotta. Az idősebbik fiú el tudott szaladni, a kisebbik ott maradt. A gazda a gyermeket egy darabig elvezette, hogy könnyebben hazataláljon. A kisfiú magára maradva eltévedt. Hozzátartozói mindenütt keresték, de hiába. Folyó hó 19-én este a kalocsa-drágszéli határ szélén egy elhagyatott helyen végre rátaláltak: halott volt már a fiú. A fiúcskát kóborlás közben legyengülve, kimerülve, kiéhezve érte a halál. A helyszínről Bátyára vitték szülei házába. Nyomozás folyik annak megállapítása végett, vajon a felelősség kit terhel ebben a szomorú esetben.

Az árdrágító büntetése. Kovács R. József 54 éves kalocsai kereskedőt a járási bíróság a folyó hó 25-én megtartott tárgyaláson többek panaszára tengeri árának túllépése által elkövetett kihágás miatt 50 korona pénzbüntetésre ítélték. Egyben kötelezte, hogy Cselik Menyhértnénak 4,80, Tóth Károlynénak 2,80, Markella Jánosnénak 4,76, Szvétek Sándornénak 2,80 és Baksa Jánosnénak 7 koronát fizessen vissza.

A világháború két évi költségvetése. Eljutottunk a világháború második évének végére. Hivatalos számadatok alapján kimutatást készítettek a világháború költségeiről. A hadviselő államok e statisztika szerint a két év alatt 225 milliárd koronát költöttek el háborús kiadásokra.Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás