100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.01.25 09:54   

XXXXI. évfolyam 1. szám – 1917. január 6.


Gyilkosság a böddi pusztán. Január 1-jén este megölték Gubányi Istvánt, az érseki uradalom bödd-bakódi pusztáján alkalmazott juhászt. Fején és nyakán tátongó, mély sebeket találtak, de körülötte a vérengzéseknek semmi nyomát. A gyilkosság helyszínéről vihették ki a gyilkosok a holttestet a védgáttöltés oldalán lévő árok, melléje tették a pipáját, juhászbotját. Kalocsáról kiszállt a helyszínre Keresztény Gyula vizsgálóbíró Albeker és Schönwald törvényszéki orvosokkal. A vizsgálóbíró kihirdette, hogy újév napján a juhász ittas állapotban egy magasabb, katona vagy fogoly ruhába öltözött emberrel volt együtt Dunapatajon. Erre a községháza udvarára hivatta mind a 48 orosz foglyot, akik közül hatot gyanúsnak talált. Ezek közül az egyiknek a kezén karcolások voltak, kettőt letartóztattak. A tett helyszínétől nem messze egy véres zsebkendőt is találtak s a két fogoly gazdasszonya ráismert a zsebkendőre is. A gyilkos oroszokat Budapestre kísérték.

Koronázási emlékünnepély. IV. Károly királyunk trónralépése alkalmából a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete értelmében január hónap 4-én tartotta a helybeli tanítóképző intézet koronázási ünnepélyt. A Himnusz eléneklése utána Petrányi Ferenc igazgató méltatta a nagy nemzeti ünnep jelentőségét. Majd Bagi Lajos növendék szavalta el a koronázási királyhimnuszt, s az ünnepség a Szózat éneklésével s egy emlékszögnek az ifjúsági zászlóba való beverésével ért véget.

Közérdekű tudnivalók. A kéményseprési szerződést a vállalkozó tulajdonossal a község nem kötötte meg, s ezért most esetről esetre fizeti a lakosság a kéményseprést a földszintes házak kéményei után 16, emeletes házak kéményei után 26 fillérjével. A szabályrendelet értelmében a vállalkozónak joga van, de kötelessége is havonkint egyszer minden használt kéményt söpörni.

Mázsázási díjak. A község hivatalos mázsáján 1917. január 1-től kezdve a következőképpen állapíttatik meg: baromfi darabonként 10 fillér, minden egyéb állat darabonként 20 fillér, minden mezőgazdasági termény zsákonként vagy zacskóként 20 fillér.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás