100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.04.06 14:09   

XXXXI. évfolyam 10. szám – 1917. március 10.

Arany János emlékünnep. Az iskolanénék kalocsai intézetének önképző köre Arany János születésének 100. évfordulója alkalmából magas színvonalú, fényesen sikerült díszgyűlést rendezett március 3-án. A műsornak csaknem minden száma Arany János elmékének áldozott. Az önképző kör igazán nívós, fényesen sikerült ünnepséggel adózott nagy nemzeti költőnknek.

Bicskázó katona. Vörös Károly kalocsai illetőségű 38-as népfölkelő folyó hónap 3-án engedély nélkül hazament Csepelről, majd vasárnap délután végigjárta a korcsmákat. A katona a Magyar Király szállóban már nem bírt magával, mindenkibe belekötött. A szállóból az utcára tessékelték, ahol néhány járókelőbe is belekötött, majd az ezek segítségére siető Lality Mihály vasúti alkalmazott arcába szúrt a késével. A csendőrök végre elfogták a bicskázót, majd a katonai bírósághoz kísérték Budapestre.

Ló-osztályozás. A járási bíróság rendelete alapján a lovak osztályozása Kalocsán március 24-én lesz, reggel nyolc órakor kezdődik. A lovakhoz tartozó málhás felszerelések is bemutatandók. Nyilvántartó lappal ellátott lovakkal a nyilvántartó lapot is el kell hozni magukkal a gazdáknak.

Királyi pár arcképe levelezőlapokon. A kalocsai Vöröskereszt Egylet vezetősége tudomásul adja, hogy Ő Felsége a magyar vöröskereszt egylet nemes céljai iránt tanúsított különös kegyéből az Országos Vöröskereszt Egylet kizárólagos jogú engedélyt kapott arra, hogy a királyi pár és a trónörökös együttes művészi kivitelű fényképét levelezőlapokon sokszorosíthassa. Majd ezt 30 fillér eladási árban lehet árusítani. Ezen művészi kivitelezésű lapok a Vöröskereszt Kórház irodájában darabonként 30 fillér áron kaphatóak.

Eladó házak. Kalocsán, a Tomory utca 234. szám alatti ház szabadkézből eladó a Székesegyház közelében, nagy kerttel. Érdeklődni lehet bővebben a tulajdonostól ugyanott. Vajda József Kalocsa, Haynald utca 293. számú házastelke is eladó.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás