100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.03.08 12:29   

XXXXI. évfolyam 10. szám – 1918. március 9.


Mikor a lányok összeverekednek

Közbiztonság dolgában bizony egy kissé gyatrán állnak Kalocsán. Folyó hónap 3-án délután a Szent István utcán föl-alá járó leányok közül az egyik, egy fiatalkorú egy vele szemközt jövő lánnyal összeveszett. A verekedés során az egyik lány egy nagy kulccsal akkorát vágott a másik lány arcába, hogy azt menten elborította a vér. Addig, míg a legények itthon tartózkodtak, ők voltak az utca hangadói, ők rögtönöztek bicskázásokat, most azonban javarészük harcban van, a szerepüket a lányok vették át. Az ügyet a fiatalkorúak bíróságához tették át a csendőrök. Sajnos a csendőrség az utcán nem teljesíthet utcai szolgálatot, mert az itteni csendőrség 2-3 főből áll. A csendőrök mindennap sürgönyöket is intéznek, éjjeli szolgálatot is teljesítenek a szomszéd községekben.

Értesítés

A Kalocsavidéki Tisztviselők Beszerzési Csoportja értesíti a tagokat, hogy folyó hónap 11-én, amíg a készlet tart mazsolát és borsot árulnak; a gyümölcsíz kiosztás folyó hónap 14-én lesz. Felhívják a figyelmet, hogy 1918-1919. évre a szükséges koksz vagy kőszén szükségletüket a rájuk illetékes végrehajtó bizottsági tagnál szíveskedjenek bejelenteni.

Adományok

A jótékony Nőegylet céljaira a Sárközi Takarékpénztár 100, a Kalocsai Takarékpénztár 50, a Kereskedelmi Bank 40 koronát juttatott, melyet ezúton köszönettel nyugtáz az Elnökség.

Mészárszék megnyílt

Az olvasók és lakosság tudomására hozza Urbán József, hogy Kalocsán, a Szent István király utca 76. szám alatt mészárszéket nyitott.

Összeállította:Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás