100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.04.19 08:58   

XXXXI. évfolyam 11. szám – 1917. március 17.


Egy házaspár halála széngáztól. Bartalics Imre a kalocsai Szőlőközben lakó napszámos, folyó hónap 8-án este midőn feleségével, Lakatos Juliannával aludni tért, a kályhát jól megrakta szénnel, sőt, hogy a meleg a szobában maradjon, a kályha minden nyílását bedugaszolta. Bartali-cséktől aznap még nem mutatkozott senki. Döngetni kezdtek az ajtón, majd mikor belülről a zörgetésre egy hang sem hallatszott, az ajtót betörték. Nagy meglepetés érte a szomszédokat, a házaspárt ágyban fekve halva találták, mert megölte őket a széngáz.

Gyújtogató ügynök. A belügyminiszter rendeletében felhívta a hatóságokat, hogy a közönséget figyelmeztessék arra a veszélyre, amely az ország termését idegen államok ügynökei részéről fenyegeti. A rendelet szerint megbízható értesülés van arról, hogy az ország fegyveres erejének megbénítása céljából ellenséges államok ügynökei takarmány és élelmiszer-kész-leteinket felgyújtás után meg akarják semmisíteni, szarvasmarha és lóállományunkat pedig takarmánykór terjesztésével igyekeznek kipusztítani.

A híres prímás Kalocsán. Sárközy József, a híres prímás zenekarával együtt megérkezett Budapestről. Március 17-től kezdve a Magyar Király szálloda éttermében a legújabb zenedarabokkal fogja a nagy érdemű hallgatóságot szórakoztatni.

A kalocsai rokkant-telepről. A vasút mellett létesítendő rokkant-telep céljáról, az ott foganatosítandó építkezések általános tervéről legilletékesebb helyről az alábbiakat közöljük a vármegye hivatalos lapja alapján. A Rokkantügyi Hivatal és Várady Lipót Árpád érsek úr a rokkant katonáknak Kalocsán faipari kereseti telepet állít fel abból a célból, hogy a háborúban rokkanttá vált munkásoknak megélhetése és családjuk fenntartása közös munkájuk szervezésével, értékesítésével előmozdítható legyen. A telepen 2 szobából álló 150 családi ház fog épülni.

Hintó eladó. Március 18-án délután 2 órakor a Helfer – szálloda (az egyemeletes szállodát 1896-ban építette Helfer Lőrinc vendéglős. – Jelenleg bolt található az épületben) udvarán a bérkocsi társaság tulajdonát képező fedeles kocsi a legtöbbet ígérőnek önkéntes árverésen eladatik.

Összeállította: Takács Karolina
Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás