100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.03.14 14:16   

XXXXI. évfolyam 11. szám - 1918. március 16.

A mostoha

Megindító jelenet játszódott le a kalocsai királyi törvényszék főtárgyalási termében március 13-án. Két fiatal tanú vonult fel a törvényszék elé: a pusztaszentkirályi hat éves Dusnoki Vincze és a nyolc éves Dusnoki Juliska, hogy tanúságot tegyenek mostohájuk, Szabadi Julianna ellen. A mostoha azzal volt vádolva, hogy férje hadbavonulása után ezt a két árvát olyan körülmények között hagyta el, hogy azok megmentése a véletlentől függött. A korához képest fejletlen kisfiú és a koravén kislány a felnőtt tanúk vallomásával egybehangzólag selypítve elmondta, hogy a mostoha sokszor kékre verte őket, mert a tehenekre nem tudtak vigyázni. Koplaltatta őket, nyers krumplival és tökkel táplálkoztak; s rongyos vékony ruhában járatta őket. A szegény árvákat a szomszédok vették pártfogásba, s szóltak a hatóságoknak.

Utasítás a hadifoglyok ügyében

Madarász E. főszolgabíró a községekkel az alábbi rendelkezést közölte: hívassák be március 17-én a községben lévő orosz hadifoglyokat. A községhez tartozó gazdaságokban lévő hadifoglyok közül pedig számukhoz arányítva hívassanak be 2-4 embert, akikkel meg tudják magukat értetni. Az orosz hadifoglyok hazaszállítása már folyamatban van, fokozatosan előre megállapított rendben történik. A szökött hadifoglyokat a határon feltartják és megbüntetik, őket engedik utoljára haza.

Mi lesz a rézgáliccal?

A szőlős gazdák, akik annak idején rézgálicot rendeltek s annak árát befizették, türelmetlenül várják az értesítést, hogy mikor is juthatnak a rendelt anyag birtokába. Több helyre már meg is érkezett a rézgálic, s hamarosan a kalocsaiak is idejében hozzájuthatnak.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás