100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.04.20 09:06   

XXXXI. évfolyam 12. szám – 1917. március 25.


Előadás a konyhakertészetről. A Magyar Gazdaszövetség megbízásából és a földmivelésügyi miniszter támogatásával a fővároshoz közel eső városokban Rudinai Molnár István ny. földmivelésügyi miniszteri tanácsos a zöldségtermesztésről tart előadásokat. Kalocsán március 24-én, délután 5 órakor lesz az előadás. Felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy nagyon aktuális ismeretterjesztő előadása.

Egy gyermekes szülő fele vagyona az államé lesz. A kormány törvényjavaslatot dolgozott ki, melynek célja, hogy a népesedési szaporulatot előmozdítsa. Az új törvény megkönnyíti a családalapítást. Az állam házassági irodákat állít föl, ahol a családalapítás érdekében segélyt nyújtanak a házasodni szándékozóknak. Az egyke rendszerrel is kimondja, hogy az egy gyermekes szülők fele vagyona az államra száll.

Termeljünk cikóriát. A Bácsbodrog Vármegyei Gazdasági Egyesület széles körű mozgalmat indított a vármegye gazdái között, hogy cikóriát termeljenek. Kávé készletünk fogy, pedig egyedül ez az a gyarmatáru, melyet a háztartásokban szinte lehetetlen nélkülözni. Ennek pótlására elsősorban legalkalmasabb a cikória. Egy hold cikória termelése középszámítás szerint 1800 korona jövedelmet biztosít a termelőnek. Vetőmagról a gazdasági egyesület gondoskodik, ahol a termeléshez szükséges felvilágosításokat is megadják.

Kitűnő minőségű bab kapható. Kitűnő minőségű bab kapható minden kedden és szerdán egész napon át a községi székház raktár helyiségében kilónként 60 fillérért.

Késő megbánás. Késő megbánás akkor, midőn már nem segíthet rajta, most rendelje már meg sorsjegyét Gorzó és Társa szerencseháznál, mert a sorsjegy készlet a nagy kereslet miatt hamar elfogy. A Gorzó szerencseház már több millió koronát fizetett ki az utóbbi időben üzletfeleinek.

Homokszántók vehetők. A parcellázott főkáptalani birtokból kitűnő homokszántók vehetők Pest vármegye, Keczel községben, 5 holdtól felfelé olcsón, rendkívül feltételekkel. Vételi illetéknek csak fele fizettetik és a tartozás után a kamat fizetés évente egyszer évenként utólag történik.

Összeállította: Takács Karolina

Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás