100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.03.29 11:16   

XXXXI. évfolyam 13. szám – 1918. március 30.

Felhívás

A kalocsavidéki földművelők, méhészek és iparosok egyesülete értesíti a tagjait, hogy a méhcsaládok tavaszi etetésére a cukor lett engedélyezve. Akik igénybe óhajtják venni, forduljanak Deák Imre egyesületi főtitkárhoz. A bejelentéshez csatolandó hatósági bizonyítvány, amellyel az illető birtokában lévő méhcsaládok számát igazolja.

Katonai kitüntetés

Raichl Ferenc kalocsai születésű tanítót az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a bronz vitézségi éremmel tüntették ki.

Vágómarhák felajánlása a hadseregnek

A kalocsai járás területéről összesen százhatvan darab vágómarha biztosítandó a hadsereg számára. Minden egyes községnek legsürgősebben gondoskodnia kell arról, hogy a kivetett szarvasmarhát, hacsak lehet, önkéntes felajánlás útján beszerezze. Ha önkéntes felajánlás útján a kivetett mennyiség nem volna biztosítható, akkor azon állattulajdonosoknál kell megnézni, akiknél nélkülözhető és levágásra alkalmas szarvasmarha van.

Pótszemle

Az 1894-1899. évben szülöttek népfölkelési bemutató pótszemléje Kalocsán, a községházán a következő napokon lesz. 1918. április 10-én Kalocsa, Dusnok, Bátya, Bogyiszló és Dunaszent-benedek; április 11-én Fajsz, Foktő, Géderlak, Homok-mégy, Miske, Öregcsertő, Szakmár és Uszód.

Birtokeladás

Szabóky Jenő mérnök értesíti a lakosságot, hogy az özv. Tóth Gézáné tulajdonát képező kilencszáz holdas csornai birtok április 1-jén, húsvét hétfőn délelőtt kilenc órától kezdve a helyszínén kisebb-nagyobb parcellákban önkéntes árverésen lesz eladva. Az érdeklődőknek részletes felvilágosítást ad Szabóky Jenő.

Összeállította:
Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás