100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.05.11 13:34   

XXXXI. évfolyam 14. szám – 1917. április 7.

A hűséges szolgálat jutalmazása. Brachinger Mihály az érsekuradalomnak nyugalomba vonult vadásza, aki hosszú ideig a várszegi uradalomban volt alkalmazva, 53 évi szolgálata alatt tanúsított hűséges kötelesség teljesítésének elismeréséül a királytól a koronás ezüst érdemkeresztet, a földmivelésügyi minisztertől a 40 éves szolgálati érmet és érsek urunktól elismerő oklevelet kapott.

A kalocsai dologház. A közveszélyes munkaterületekről szóló 1913. XXI.t.c. értelmében dologházba utalt nők részére az igazságügyi miniszter egyenlőre a kalocsai törvényszéki fogházat jelölte meg dologházul, amely már működésben van. A folyó évi március havában a miniszter a dologház mellé felügyelő hatóságot állított fel, melynek elnökévé Várady József törvényszéki bírót nevezte ki. A felügyelő hatóság tagjai április 1-jén letették a hivatali esküt, majd méltatták a dologház jelentőségét és a nemes feladatot, hogy a bűnözés tettére tévedt embereket ismét a társadalom munkás tagjaivá igyekszik tenni.

Tisztviselők konyhakertje. Már azt hittük, hogy a Kürthy báró közélelmezési biztos felhívása alapján a tisztviselők részére nem lesz lehetséges valamely területet kihasítani. De végre mégis sikerült, kisebb arányokban a tisztviselők részére a konyhakerti művelésre területet találni. A kiserdőn túl a Vajas mellett lévő Kákonyi István (csicsa) tulajdonát képező néhány hold föld bérlője Groszman József felajánlott egy kis hold kiválóan alkalmas földet e célra. A tisztviselők fel is osztották maguk között a megmunkálandó területet. 12 család jut így konyhakerthez, melynek megművelését meg is kezdik. Kérik azokat, akik palántákkal rendelkeznek, hogy megfelelő feltételek mellett szíveskedjenek a tisztviselőknek felajánlani.

Mozgó színház. A nagyérdemű közönség tudomására hozzák, hogy az Ipartestület otthonának kibővített nagytermében a kor igényeinek megfelelő mozgószínházat rendeztek be: Modern mozgó cím alatt folyó hónap 8-án, húsvét első napján, délután 3 órakor Király koronázása és Rákosi Viktor világhírű regénye az Elnémult harangok című drámával nyitották meg, mely minden két órában ismét kezdődnek. A megnyitástól kezdve hetenként négy nap tartanak előadást különböző műsorokkal.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás