100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.04.06 12:29   

XXXXI. évfolyam 14. szám – 1918. április 6.

Kegyetlen gyilkosság

Folyó hónap 1-jén, a délutáni órákban szárnyra kelt városunkban az a hír, hogy Romsics Gergelyné (szül. Szalontai Katalin), 26 éves asszonyt Szőlő utca 795. házszám alatti lakásán felakasztva találták. Csakhamar kiderült, hogy Romsicsné nem önkezével vetett véget életének, hanem a legnagyobb valószínűség szerint férje, Romsics Gergely 33 éves szökött katona gyilkolta meg a legkegyetlenebb módon; és pedig úgy, hogy előbb a fejére mért baltacsapásokkal megölte, majd felöltöztette és felakasztotta. Romsics szökött katonát országszerte körözik.

Vigyázatlan hajtás

Mervert József oroszi pusztai lakos folyó hónap 3-án délelőtt kocsijával a főutcán elütötte Katus Józsefné Sebők Julis zasztó pusztai lakost, úgy, hogy az asszony nyomban összeesett és csak hosszabb élesztgetés után tért magához, amikor hazaszállították.

Hogyan lehet a zsír-rekvirálást elkerülni?

A hadsereg zsír és szalonna szükségletének fedezése tárgyában a vármegye kormánybiztosa rendeletet adott ki, mely szerint Pestvármegye területén nem kevesebb, mint 50 vagon zsír és szalonna biztosítandó útján, hogy a termelő közönség a súlyos megterheléssel és zaklatással járó rekvirálási eljárástól meg legyen kímélve. Ezért Kalocsa elöljárósága felhívja a lakosságot, különösen a termelőket, hogy zsírt és szalonnát azonnal ajánljanak fel önként, folyó hó 8.-ától kezdve Neller József jegyző hivatalában, mert ha ezt bárki is tenni vonakodnék, a hatóság a legszigorúbb rekvirálással veszi el a felesleget tőle.

Himlő ojtás

A szokásos hatósági himlő ojtás április 8-án délután 2 órakor lesz a községházán. Ezért felhívatnak a szülők, hogy a pici gyerekeket, akik himlő ellen beojtva még nincsenek, a fenti időre hozzák fel.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás