100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.05.03 09:45   

XXXXI. évfolyam 16. szám – 1918. április 20.

Kultúrpalota Kalocsán

Részvénytársasági alapon új vállalat van alakulóban. Új palota fog épülni a Szent István utcán, mely hivatva lesz kultúr-szükségletek kielégítésére. Színházra van szükség, mert nemes értelemben vett színtársulat megfelelő helyiség hiánya miatt nem jöhetett a városba. Kultúr célok – színház, mozgókép, kávéház, étterem, bérlakások – létesítésével kapcsolatban szeretnék létesíteni a palotát.

Kérdés

Szerdán, a heti piacon settenkedett iszonyúan sebes, eltorzult ábrázattal egy gyerek. A járókelők a mellette álló asszonyt figyelmeztették, hogy nem volna szabad ilyen betegen az utcára kiengednie, hiszen a gyereken ez himlő. Az asszony mentegette a fiút, mutatta a régi oltások helyét. Bejelentették az ügyet a rendőrbírónál.

Kitüntetett községi írnok

Vörös Vince foktői községi írnoknak a koronás ezüst érdemkeresztet adományozták évtizedeken át kifejtett fáradhatatlan munkájáért. Madarász Elemér járási főszolgabíró folyó hónap 19-én tűzte a 80 éven felüli hivatalnok mellére az érdemkeresztet.

Falusi rossz szokás

Rossz szokás, hogy a mindenáron mulatni akaró legények költőpénzt úgy szereznek, hogy búzát és miegymást az orgazdáknak eladogatnak szüleik tudta nélkül. Hasonlóan járt el két foktői fiatal legény is, azonban nem számoltak a háborús viszonyokkal s így megjártak. A szüleiktől elvitt búzát vásárlási igazolvány nélkül adták el, majd a főszolgabíróval gyűlt meg a bajuk. A főszolgabíróság lopás és orgazdaság bűntette miatt áttette az ügyet a királyi törvényszékhez. A legények büntetlenül maradtak, de a társtettes és az orgazda büntetését a királyi törvényszék fejenként 6 heti fogházra ítélte. Az ítélet jogerős.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás