100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.06.04 20:50   

XXXXI. évfolyam 17. szám –1917. április 28.

 

Arany emlékünnep

A kalocsai érseki hatóság a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján előírja, hogy az összes középfokú és elemi iskolában május 20-án, vasárnap délelőtt Arany János születésének századik évfordulója alkalmából ünnepségek tartassanak s körvonalazza ezen ünnepségek műsorát is.

Népszámlálás és összeírás

Folyó év május 1., 2. és 3-án városunkban népszámláló biztosok járnak házról házra a szükséges adatok összeállítása miatt. Ezért üdvös lenne, ha minden családból valaki otthon tartózkodnék, aki az adatokat pontosan bemondaná. A család minden tagjának születési adatai kéznél tartandók.

Kitüntetés

Dr. Nyáry Béla kalocsai ügyvédnek, aki a Kalocsai Ügyvédi Kamara elnöke, a Ferenc József lovagkeresztjét adományozták munkájáért.

Réztárgyak beszolgáltatásának határideje

A járási hatóság rendeletet adott ki, melynek értelmében a fémtárgyak és egyéb háztartási fémek folyó hónap április 30-ig beszolgáltatandók. Ezen időn túl semmiféle háztartási fémek vissza nem tarthatók. Aki eme rendeletnek eleget nem tesz, az 600 korona büntetéssel és 2 hónapig terjedhető elzárással büntethető.

A gabonakiőrlés új sorrendje

A szokatlan időjárás közvetlen károkat nem okozott a termésben, de eltolódás lett az aratás időpontjában és ezért rendelkezésünkre álló gabonakészleteknek a tervezettnél hosszabb ideig kell elégségesnek lenni. Az Országos Közélelmezési Hivatal ennélfogva úgy intézkedett, hogy a Haditermény Társasággal szerződött összes malmok a mai naptól kezdődően a kiőrlést a következő módon szigorították. Az eddigi 84%-os kiőrlés helyett tésztalisztből 15, a főzőlisztből 10, a kenyérlisztből 65% állítandó elő. Az egyminőségű rozslisztből 90%-ot kell kitermelni.

Csomagfelvétel csütörtökön

A csütörtöki napra megállapított csomagfelvételi korlátozás megszűnt. Ezután postai csomagok csütörtökön is oly módon és oly terjedelemben adhatók postára, mint más köznapokon.

Kéményseprés

Hirdetik a Kalocsai nagyközönség belterületén lakó közönségnek, hogy akik soron kívül óhajtanak kéményseprési munkálatokat végeztetni, a Híd utca 156. számú helyiségben jelenthetik be.

Összeállította:Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás