100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.05.24 08:44   

XXXXI. évfolyam 18. szám – 1918. május 4.

Gyakori tűzesetek

Dunaszentbenedek békés lakosságát hetek óta egy ismeretlen gyújtogató tartja állandó rettegésben. A közelmúltban egy hét alatt három portán volt tűz, mind a három ízben szalmakazal égett, és csak gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikerült a házakat megmenteni. Azóta a gonosz gyújtogató négy esetben próbált tüzet csinálni, de az izgalom miatt éber lakosság ideje korán eloltotta. A tettes éjjel 10 óra tájban fog munkájához, amikor a napi fáradalmak miatt elcsigázott lakosság már vélhetően alszik. A községi elöljáróság intézkedést tett, hogy a gonosztevőnek nyomára jöjjön. A lakosság rémületét fokozza az a körülmény, hogy a száraz és a szeles időjárás.

Izgalmas katonaszökevény

Szárazkuti János – a homokmégyi csendőrőrshöz beosztott huszárőrmester – Kecskemétről jövet felszállt Kormos Lajos homokmégyi fogolyőrrel a Kalocsa felé induló vonatra. Ugyanabba a szakaszba szállt be a két katona. A huszárőrmesternek gyanúsnak tűnt a két katona, ezért igazolásra szólította fel őket. A zavarba jött katonák kapkodtak, igazolványukat nem tudták előadni, mondván, hogy Homokmégyen hagyták. Az őrmester nem elégedett meg ezzel, mondta nekik őrizetben maradnak addig, amíg nem igazolják magukat. Öregcsertőn kiszálltak a vonatból és Homokmégy felé tartottak. A fogolyőr bement az út menti boltba dohányért. Az őrmester egy darabig kísérte a katonákat, majd mikor kb. 500 lépésnyire voltak, Markó Menyhért megfordult és az őrmestert torkon ragadta. Majd megjelent a fogolyőr és mindkét katona eliramodott. Majd a fogolyőr és az őrmester egy kiscsertői gazda tanyájába mentek, ahol kértek egy kocsit, hogy a szökevényeket üldözhessék. Utolérték őket, majd egymásra lőttek, s egy lövés az őrmester kardját érte. Kikapták a foglyok kezéből a fegyvert és az egyik foglyot el is kapták, a másik elmenekült. Az elszökött foglyot keresik.

Gyilkos suhancok

Múlt hónapban egy 20 és egy 21 éves homokmégyi legény kileste Mácsai János homokmégyi zenészt, mert nem akart nekik muzsikálni és egy lopott csővel leütötték. A halált 3-4 ütés okozta, a tetteseket letartóztatták.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás