100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.06.07 11:27   

XXXXI. évfolyam 19. szám – 1917. május 12.


Égetett szesz maximális ára. A vármegye egész területén a forgalomban lévő égetett szeszes italok legmagasabb eladási ára a következő. Nagybani eladás, vagy viszontárusítók részére való kiszolgálás esetére a hektoliter fokonkénti egységára a szesznél 6 K., szeszből készült közönséges pálinkánál 6 K., szeszből különböző anyagoknak hozzákeverése mellett hideg úton előállított pálinkánál 8 K., lepárlással előállított gyümölcspálinkánál 12 K. A kicsinybeli eladás hektoliterenkénti egységár a szesznél 7 K. 50 f., szeszből különböző anyagoknak hozzákeverése mellett hideg úton előállított pálinkánál 10 K. 50 f., lepárolás útján előállított gyümölcs pálinkánál 15 K. 50 f.

Első fecske. LIPIK Gyógyfürdőről (Horvátországban található) kapjuk az első fürdővendég kimutatást 416 fürdővendégről. A fürdőhely teljes üzemben működik, az ellátás kitűnő. Az ott annyira kedvelt fürdőkkel kombinált penziót a fürdőigazgatóság most is fenntartja.

Üzletáthelyezés. A Kalocsa, Híd utca 137. szám alatt lévő épület lakatos és vízvezeték berendező üzletet a Rózsafüzér készítő háziipar épületébe helyezik át. Az üzletben továbbra is vállalnak mindennemű lakatos munkát, teljes vízvezetéki berendezéseket, melyekre költségajánlattal szolgálnak.

Pályázat. A kalocsai érseki tanítóképző intézetben az 1917-1918. iskolai évre az I. osztályba való felvételért folyamodhatnak 14 évet meghaladott, de 18 évet be nem töltött növendékek, akik a tanítói pályára kedvet, hajlamot, képességet éreznek magukban, valamint a gimnázium, polgári vagy reáliskola négy osztályát elvégezték. Az egy koronás bélyeggel ellátott folyamodványokat május 31-ig lehet beadni.

Levél foglyoktól. Nagy Gyula kalocsai származású népfölkelő március 20-diki keltezéssel jelenti, hogy társaival együtt március 12-én olasz fogságba kerültek, s akkor mint sebesülteket a kórházban kezelték. Bajtársai a következők voltak: Miklós István Bogyiszló, Rózsa Gábor Géderlak, Dostica Mihály Miske, Vörös Ignác Öreg-csertő, Chavec Mihály Akasztó, Polónyi Pál Kecskemét.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás