100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.05.24 10:45   

XXXXI. évfolyam 19. szám - 1918. május 11.


Dicső Lapok

A közkedvelt olvasmánnyá vált népszerű 30-as honvédek revüjének május elsejei száma is a megszokott gondos és előkelő kiállításban, gazdag, élvezetes tartalommal s művészi illusztrációkkal, fényképekkel jelent meg.

A kultúrpalotáról

Az elmúlt számokban közölt hírre vonatkozólag az érdekeltség sajnálattal arról értesít bennünket, hogy mivel a jelzett határidőre az előirányzott részvénytőkét nem jegyezték be teljesen, a mozgalom egyelőre abba marad. Ha valamikor kedvezőbbek lesznek a viszonyok, új felhívást fognak kibocsátani.

Kinevezés

Az igazságügyminiszter ifj. Csernyus József kir. törvényszéki joggyakornokot törvényszéki jegyzővé nevezte ki. Nagy Zoltán kir. törvényszéki tanácsvezető bíró a VII. fizetési osztályba lépett elő.

Károly király gyermek nyaraltatása

Egy nagyarányú mozgalom indult Károly király védnöksége alatt, amely keretében a szövetséges államok gyermekei nyaralhatnak kölcsönösségi alapon. A gyermekek hat hétig vesznek részt – július 31- augusztus 1. közötti időben. Bizalmi egyéneket neveznek ki a vendéglátó családok felkérésére. Egy-egy gyermekért a hat hétre 60, egy-egy felnőtt felügyelőnőért 180 korona megtérítést kapnak a családok. Legalább két gyermek fogadható be egy-egy családba. Ez igazán nemes mozgalomra felhívják Kalocsa családjainak figyelmét is, bízva abba, hogy Kalocsa is kiveszi a részét a gyermekek elhelyezéséből.

Kocsi és lószerszám gazdáknak

A budapesti kereskedelmi és iparkamara közli az érdekeltekkel, hogy a hadsereg keleti frontjának leszerelése során nagy mennyiségű szekér és lószerszám kerül szétosztásra. Aki igényt tart erre, jelentkezni kell írásban az átmenetgazdasági minisztérium gazdasági szakcsoportjánál.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás