100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.02.16 10:49   

XXXXII. évfolyam 1. szám –1918. január 5.

Adomány

Posztobányi Márton, dunaszentbenedeki lakos, főkáptalani bérlő karácsony másnapján a plébániai hivatalban letett 10 darab száz koronás névértékű hadikölcsönkötvényt oly rendeltetéssel, hogy a kötvényekből hat darab az iskola alap javára kamatozzék mindaddig, amíg a második iskola építését megkezdik. Amikor a tőke kamataival együtt az új iskola építésére felhasználható, a többi 400 korona értékű kötvény pedig a szentbenedeki Katolikus Körnek ajándékozta olyan megkötéssel, hogy a tőkét mindaddig gyümölcsöztessék, amíg a kör abban a helyzetben lesz, hogy magának házat szerezhet.

Katonai kitüntetések

Balog János szakmári illetőségű katonát az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a II. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Balog Ferenc homokmégyit ugyancsak a II. osztályú vitézségi éremmel, Csanádi István 1878. évbeli népfölkelőt pedig a vaskereszttel.

Orvosválasztás Kalocsán

A lemondás folytán megüresedett kalocsai községi orvosi állást folyó hónap 18-án töltik majd be választás útján.

Jótékony célú előadás

A kalocsai jótékony nőegylet 1918. évi január hó 5-én a Munkásegylet nagytermében saját pénztára javára előadást rendez, melyre Kalocsa és vidéke közönségét tisztelettel meghívja. Az előadás kezdete délután 5 óra. Helyárak: az első öt sorban 4 K., a többi sorokban 3 K., állóhely 2 K. Felülfizetések a jótékony cél érdekében köszönettel fogadtatnak. Jegyek előre válthatóak Lovasy Dezső gyógytárában.

Közgyűlés

Az Első Fajszi Paprikamalom és Kereskedelmi Részvénytársaság karácsony második napján tartotta meg nagy érdeklődés mellett alakuló közgyűlését. A közgyűlésen nagyszámú termelők, bizományosok és helyi előkelőségeken kívül részt vett Meskó Zoltán országgyűlési képviselő is.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás