100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.01.26 09:05   

XXXXI. évfolyam 2. szám – 1917. január 13.


Itt a hatósági cukor. Végre, valahára megérkezett a várva várt hatósági cukor, melyet járáshatósági intézkedésre mértek ki. Folyó hó 11-én
1-600 házszámig osztották ki az utalványokat. Majd január 12-én 600-1200-ig, 13-án pedig 1200-tól végig, továbbá Negyven, Vörösszállás és Drágszél részére. A lakosság ezzel nagy gondtól és utána járástól szabadult meg. Most már a szegény ember beteg gyermekének is jut a teába kis cukor. A kereskedő köteles mindenkinek a megállapított cukor mennyiséget minden felesleges megjegyzés nélkül kiadni. Ha valamelyik kereskedő vonakodna a cukrot kiadni, akkor azonnal jelentést kell tenni a járási hatóságnál.

A lakás felmondásáról. Félreértések kikerülése végett figyelmeztetjük mindazokat, akiket érdekel, hogy a háború alatt további intézkedésig a háztulajdonos a bérlőnek fel nem mondhat és a házbért fel nem emelheti. A felmondásnak csak akkor van helye, ha a bérlő a házbért nem fizeti a kikötött időben, vagy ha a ház gazdát cserél és az új gazdának a lakásra van szüksége.

Közgyűlés. A Hartai Takarékpénztár Részvénytársaság XXXII-ik rendes évi közgyűlését 1917. február 6-án, délelőtt 9 órakor saját helyiségében tartja, melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak. Ezen alkalommal kerül sor a jegyzőkönyvek hitelesítésére, az igazgatóság és a felügyelő bizottság felmentvénye iránti elfogadására, az évi nyeremények feletti intézkedésről.

A felekezeti tanítók és a bélyegkedvezmény. Egyik pénzügyi szaklap azt írta, hogy a felekezeti tanítók fizetésére kiállított nyugták ama kedvezményre, hogy a háború befejezte után két évig a régi skála szerint róhatják le a köztisztviselők járandóságai után, a bélyegilletéke nem érvényes. A pénzügyminiszter a napokban körlevélben kimondta, hogy a felekezeti és a községi tanítók nyugtáit a kedvezmény igenis megilleti, mert arra irányul, hogy a köz érdekében működő illetményeiket közpénztárból felvevő alkalmazottaknak a háborús viszonyok által már amúgy is kedvezőtlenül befolyásolt anyagi helyzete az új bélyegfokozatok tételeinek megfelelő magasabb illeték lerovásával az eddiginél súlyosabbá ne tétessék.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás