100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.03.07 21:16   

XXXXII. évfolyam 7. szám – 1918. február 16.


Paprika-ankét

A járási főszolgabíró a paprika forgalomba hozatalának újabb szabályozása tárgyában folyó hónap 20-án délelőtt 10 órára értekezletet hívott össze, melyen malomtulajdonosok, termelők és albizományosok vesznek majd részt.

Vizsgálat az írni-olvasni tudásról

A képviselő választásról szóló törvény 38. és 39. §-a értelmében a vizsgálatok folyó évi február hónap 18-21. napján tartatnak meg. Az érdekeltek mielőbb jelentkezhetnek Szekendy Gyula adójegyző hivatalos helyiségében a délelőtti órákban jegyzékbe vétel végett. A vizsgálatok Kalocsán a főszolgabírói hivatalban minden reggel 9 órakor kezdődnek.

Vasúti összeütközés

Folyó hónap 11-én reggel a Szabadka felől jövő vonat Kiskőrösön, a pályaudvaron a raktár közvetlen közelében nekiütközött egy tehervonatnak. A személyvonat 4-5 kocsija összetört és az ütközésnek több sebesültje is van. A szerencsétlenség a hibás váltóállítás következménye. A személyvonatnak a harmadik vágányra kellett volna befutnia, ehelyett azonban a másodikra, a kalocsai vágányra irányították. A súlyos sérülteket Budapestre szállították.

Elveszett egy sál

Vasárnap a Legényegylet által szervezett bál alkalmával egy rózsaszín selyemsál elveszett. Kérik a becsületes megtalálót, hogy tíz korona jutalomdíj ellenében szíveskedjék a megtalált sálat az Olvasógyárba behozni.

Kalocsavidéki Tisztviselők hirdetése

A beszerzési csoport értesíti a tagokat, hogy hétfőn szardínia kiosztás lesz, családonként két doboz jut. A cipőutalványokat legkésőbb folyó hónap 21-ig lehet átvenni, mindennap 8-13 óráig a kalocsai kir. Adóhivatalban. Tarhonya és mák termékeket, amíg a készlet tart hétfőn folyó hónap 18-án fogják kiosztani.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás