100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.07.19 13:38   

XXXXI. évfolyam 20. szám – 1917. május 19.


Katonai kitüntetés. A kalocsai gimnázium két volt jeles növendéke magas kitüntetésben részesült. Antony Ferenc orvosnövendék az ellenség előtt tanúsított bátor és önfeláldozó magatartásáért arany érdemkeresztet kapott vitézségi szalagon és kardokkal. A szülőknek jóleső jutalmazás ez, hiszen három fiuk teljesít frontszolgálatot. Fárbás Jenő is arany érdemkeresztet kapott. Koudela Gyula tanító, hadnagy, az olasz fronton tanúsított magatartásáért a Károly kereszten kívül a Signum Laudis-t kapta a kardokkal.

Jegyzőváltás Géderlakon. Május 16-án délelőtt töltötték be a lemondás folytán megüresedett géderlaki jegyzői állást Helle János főszolgabíró elnöklete alatt. A képviselőtestület 9 pályázó közül egyhangúlag Rozgonyi Lászlót, Bátya község aljegyzőjét választotta meg.

Maximálták a sajt és a túró árát. A tehéntejből készül félkövér keménysajt a termelő és a kereskedő közötti viszonylatban 5 korona 60 fillér, a fogyasztónak 7 korona 20 fillér. A sovány keménysajt a kereskedőnek 3 korona, a fogyasztónak 3 korona 50 fillér, a pogácsa sajt a kereskedőnek 5 korona 60 fillér, a fogyasztónak 7 korona 20 fillér.

Keceli csendélet. Grobán Ferenc katona 2 napi szabadságra Kecelre érkezett május 13-án, az ottani Bohus kocsmába betért, találkozott régi haragosával, egy fiatalkorú suhanccal, aki megtámadta őt, teljes erővel nekiesett. Grobán Ferenc feje három helyen be is szakadt, életveszélyes állapotba került. A vizsgálóbíró május 14-én kiszállt Kecelre, s a nagybeteget kihallgatta.

Fagyosszentek. Pongrác, Szervác, Bonifác ünnepein – május 12.,13.,14. napján a nép hite szerint legjobban lehet félni a tavaszi fagytól, melyet az Oroszországból jövő légáramlat szokott meghozni az Alföldre. Ha ezek a napok fagy nélkül múlnak el, akkor boldogan sóhajt fel a gazda. De még akkor sem lehet biztos a termésben, mert vissza a negyedik nap, az Orbán nap május 25-én, ami faggyal fenyegethet. Az idén az első három nap meleg volt, s a déli 16-17 fokos hőmérséklet 6-7 fokra esett vissza. Várják a kielégítő termést.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás