100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.08.09 12:10   

XXXXI. évfolyam 23. szám – 1917. június 9.


Cukor a befőtt készítéséhez. Mint hírlik, a közélelmezési hivatal intézkedett a befőttek készítésére szükséges cukor összeírására. A cukrot a központ útján utalják ki az egyes háztartások számára.

Tűzvész Fajszon. Könnyen végzetessé váló szerencsétlenség érhette volna hétfőn korai délutáni órákban Fajsz községet, akár Gyöngyös sorsára juthatott volna, ha nem éppen keleti szél fúj, mely a kigyulladt házak zsarátnokait kifelé hordta és ha a községi Önkormányzat Tűzoltóság derék parancsnoka, Gajdosi Jenő mindjárt a helyszínen nem terem. Higgadtsággal és okossággal vezette az oltás veszedelmes munkáját. Három órai erős és fárasztó munka után, mely alatt a derék parancsnok maga is sérülést szenvedett a munka közben, sikerült a tüzet lokalizálni, csak hét ház hamvadt el. A községben máris gyűjtést szerveztek a szegény hajléktalanok javára.

Korcsmai idillek. Lakatos Mihály rokkant katona folyó hónap 6-án betért a Heller-féle Kossuth Lajos utcai korcsmába és ott Dinnyés István itcést minden ok nélkül szidalmazta. Dinnyés a kellemetlenkedő vendéget az utcára kitessékelte, miközben jobbról is és balról is egy kissé megsimogatta. Midőn Dinnyés a korcsmába vissza akart térni, Lakatos a nadrágjából kihúzott egy kőműves kalapácsot és azzal Dinnyést fejbe akarta ütni. Dinnyés, hogy az ütést kivédje, két kezét a feje fölé tartotta, s így az ütés bal kezét vágta át. Dinnyés orvoshoz ment, majd vissza a korcsmába. Lakatos ismét visszatért, s fenyegetőleg lépett fel Dinnyéssel szemben. Dinnyés elővette a 4 ágú vasvillát s az ellenfele felé vágta, aki az ütés miatt összeesett. Dinnyés az esetet jelentette a csendőrségnek.

A kalocsai Patronage Egyesület felhívása. Az elnökség felhívja a figyelmet azoknak, akik a kalocsai országos női dologházból feltételes szabadságra kihelyezett egyéneket cselédi minőségben elfogadni hajlandóak, hogy az egyesület elnökségénél ebbeli szándékukat jelentsék be.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás