100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.08.09 12:11   

XXXXI. évfolyam 24. szám – 1917. június 16.


Új hajójárat. A Dunagőzhajózási Társaság biztosított egy újabb, elég jó összeköttetést Kalocsa és Budapest között. Az eddig Paksig közlekedő személyszállító hajó ezentúl Kalocsa-Meszes állomásig fog járni. Ha már a Dunagőzhajózási Társaság csak Kalocsáig hajlandó járatni a hajót, a községi elöljáróság szorgalmazhatná, hogy a Bajáról lefelé közlekedő hajói járjanak Kalocsáig, hiszen készen áll már a magyar társaság szép állomása.

Postai tolvaj. A helybeli csendőrségnél feljelentés tétetett, hogy folyó hónap 9-én délelőtt a postahivatalban feladott csomagok közül három eltűnt. A csendőri nyomozás kiderítette, hogy a posta vakmerő tolvaja a postánál már 4 év óta szolgálatban álló Boromisza Sándorné Lakatos Teréz, kinek férje orosz hadifogoly. A tanúk jelenlétében megtartott házkutatás során előkerült: 2 doboz rétes, 2 kenyér, 1 sonka, 2 db kolbász, 1 doboz sütemény, 2 vászonzacskó, 2 köteg tábori levelezőlap és dohányfélék. A hűtlen alkalmazott a tanúk jelenlétében mindent beismert. A tolvajlást 3 hónap óta űzte, védelmére a szegénységet és a több tagból álló családját hozta fel.

Kérelem. Felkérik azokat, akik a méhészeti tanfolyamra ideérkező tanítónőket lakás és élelmezésre óhajtanék elvállalni, hogy ebbeli szándékukat Deák Imre m. kir. méhészeti felügyelőnél e hónap végéig bejelenteni szíveskedjenek.

Katonai kitüntetés. Király Dezsőt a 29. népf. gy.e. tizedesét, Király Antal esküdt fiát az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a II. o. vitézségi éremmel tüntették ki. Csóti János a bronzérem mellé a kis ezüstérmet kapta.

Bor eladó. 96 hektoliter kitűnő minőségű urasági fajbor rizling, ezerjó mézesfehér a hajósi pincéből 15-16 hektoliteres tételekben eladó Krigovszky János vaskereskedőnél, Kalocsán.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás