100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.08.09 12:14   

XXXXI. évfolyam 25. szám – 1917. június 23.


Vízbefulladt mohamedán katona. Egy 38 éves mohamedán katona, aki Kalocsán, mint betegápoló teljesített katonai szolgálatot, folyó hónap 21-én, este 9 órakor a vöröskeresztnél fürdés közben a Vajas vízébe fulladt. Az úszni nem tudó katona holttestét június 22-én, délelőtt fogták ki. Budapestre tettek jelentést az ügyről, a szerencsétlenül járt katonát felesége és két gyermeke siratja.

Felfüggesztések. Helle Jánost, a kalocsai járás főszolgabíráját és Samay Antalt, a járás segédtisztjét állásuktól felfüggesztették. Váratlanul megjelent Kalocsán felsőpulai Madarász Elemér aszódi tb. főszolgabíró, aki helyettes főszolgabírónak lett kiküldve. Állását csak június hónap végén tudja elfoglalni, mert az oroszok elleni hadjáratban ballábára súlyosan megsérülvén rokkanttá lett. A főszolgabíró megérkezéséig a hajósi Tarajossy Ödön szolgabíró látja el a főszolgabírói teendőket.

Általános panasz. Az egyes sertéstartó gazdák sertéseiket az utcán legeltetik, miközben a sertések a fákat is rongálják. Az elöljáróság ezért figyelmezteti a sertéstartó gazdákat, hogy sertéseiket az utcára legeltetés céljából ki ne engedjék, mert az utcákon való legeltetés tiltva van és szigorúan büntetik.

Adományok. A kalocsai tűzkárosultak részére legutóbb adakoztak: Istella Róza 2, Hepp Gézáné 2, Fuksz Nándorné 2, Farkas Istvánné 5 K., Tüszkő Istvánné 10 koronát.

Kórházjegyek. A hadügyminisztérium azoknak, akik kórházban lévő sebesült vagy beteg hozzátartozóik látogatására, vagy elhalt, elesett katonacsaládtag temetésére utaztak, úgynevezett „kórházjegyeket” adott ki. Ez az igazolvány mérsékelt áru vasúti jegy váltására jogosít. A kék színű kórházjegyeket a katonai egészségügyi intézetek az elsőfokú polgári hatóságnál láttamoztatják.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás