100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.08.09 12:46   

XXXXI. évfolyam 26. szám – 1917. július 1.

Új tábori lelkész. Oszwald József kalocsai főszékesegyházi karkáplánt, s a tanítóképző-intézet hittanárát tényleges katona-lelkészi szolgálatra behívták. A behívott karkáplán egyelőre Kecskemétre vonult be.

Birtokeladás. Dunapataj kalocsai országút mellett fekvő elsőrendű szántóföld örökáron eladó. A venni szándékozók Vargacz Józsefnél (Kalocsa, Katona István u. 652.) tudnak érdeklődni a részletekről.

Fagyott lábak orvossága. Hősi katonáink közül sokan kapnak átfázás folytán a lövészárokban fekélyesebb lábakat, mely kórral szemben a modern gyógytudomány lehetetlenül áll s a szenvedő betegeknek bár lassan, de biztosan el kell pusztulni bajában. Annál érdekesebb és örvendetesebb jelenség, hogy Gotthárd Sámuel tanító Palánkán évek óta gyógynövényt kultivál, mely a bajt két héten belül gyökeresen kigyógyítja. A tanító ajánlatot tett a gyógynövény kórházakban való bevezetésére a hadügyminisztériumnak. Az ajánlatot elfogadták és próbák megejtésére, a palánkai járásorvos lett megbízva.

Teljes holdfogyatkozás. Július 4-én este 9 óra 52 perckor teljes holdfogyatkozás kezdődik a Hold bal szélén. 10 óra 50 percig teljes lesz, a Hold egészen a föld árnyékában lesz 12 óra 27 percig. Érdekes ekkor az elsötétült Hold színét megfigyelni, amely olykor igen világosan vérvörös színű lesz. A Hold 1 óra 25 perckor kitér a föld árnyékából. (Közli: Fényi Gyula S.J.)

Értesítés. Weisz Áron fa- és szénkereskedő értesíti a vevőket, hogy a Krigovszky-féle telepen lévő fa- és szénüzletét a Tomori u. 188. szám alá, az Ipartestület mellett lévő házba helyezi át.

Főjegyzői kinevezés. Purgly Sándor Bács-Bodrogh vármegye főispánja földinket, Kuhl Lajos vármegyei aljegyzőt és főispáni titkárt tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás