100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.08.09 12:43   

XXXXI. évfolyam 27. szám – 1917. július 7.


Óvakodjunk a mozdonyszikrától. Az alispáni rendelet értelmében a terméskárok csökkentése céljából kívánatos volna, hogy a pályamenti birtokosok, bérlők a mezei termények learatását ott, ahol a termés egyenlően beért, a vasúthoz legközelebb eső részén kezdjék meg: a tarlót a vasút felől mindjárt a learatás után tisztogassák fel és a pályával párhuzamosan haladéktalanul védőbarázdával szántsák fel.

A szakmári posta tolvajai. Nagyon sokat beszéltet magáról az utóbbi időben a szakmári posta. Lelketlen, gonosz emberek megdézsmálták, kifosztották, sőt teljesen el is tüntették azokat a csomagokat, melyeket a szakmári nép küldött harctéren küzdő fiainak, hogy azok is kapjanak kicsit az itthoni kenyérből, húsból. Kapjanak a vad hideg ellen védő meleg ruhát, kesztyűt. A tolvajok elfelejtették, hogy arra a Galícia felé nem ilyen varrású, szegélyű és szabású ruhákban járnak, s csakhamar kiderült, hogy nem a harctér közelében tüntek el a csomagok tartalmát. A tettesek a községi rendőr, annak veje és leánya voltak. A csendőrök még nem fejezték be a vizsgálatot, az ügy folytatása a bíróság előtt lesz.

Esőernyő az Érsekkertben. Az érseki kertben a Fő út egyik padjánál maradt kedden délben egy fekete selyem esőernyő. A tisztes megtaláló jutalom ellenében lapunk kiadóhivatalába beadhatja.

Tilos a katonák exhumálása. A hadügyminisztérium június 4-én kelt rendelete értelmében a hadsereg főparancsnokság a harctéren elesettek és elhaltak exhumálását egészségügyi szempontból a hadműveleti és hadtápkörleteken október 1-ig betiltotta.

A Vöröskereszt fajszi fiókja. Péter – Pál ünnepén a templomban gyűjtést tartottak. A gyűjtés során befolyt összesen 155,20 korona, melynek fele egyenest az Országos Vöröskeresztnek, fele pedig az Érseki Hatóságnak ugyancsak az Országos Vöröskereszt céljaira lett beküldve.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás