100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.08.09 12:47   

XXXXI. évfolyam 28. szám – 1917. július 14.


Csaló katona. A Foktőn lakó 73 éves Pálfi Jánoshoz a minap este 9-10 óra körül beállított egy férfi és egy 12 év körüli gyermek azon ürügy alatt, hogy üzenetet hozott Pálfinak az olasz harctéren küzdő fiától. Az öreg Pálfi szívesen látta vendégét, sőt meg is vendégelte. A jövevény csakhamar ráterelte a dolgot arra, hogy a fia megunta már a harcteret, felmentetni szeretné magát, ahhoz azonban 600 kor. készpénz, s egy öltözet új férfiruha, 1 pár cipő is szükséges. Az öreg Pálfi, hogy segítsen fián, habozás nélkül átadott a vendégeknek mindent, amit kértek. A vendégje Horváth Alajos kalocsai lakosnak mutatta be magát. Miután jól bevacsoráztak, elmentek. Másnap Pálfi bejött Kalocsára, kereste Horváthot mindenütt, de nem találta. A csendőrségre ment elpanaszolni a dolgot. A csendőrség kiderítette, hogy a csaló Csapó József, Tornyos Kovács József álneveket használó Haibachs József 44 éves gyalogezredbeli katona. A csalót nyomozzák.

Megmarad a mai lisztadag. Híre járt, hogy a remélhető jó termés folytán a kormány emelni fogja a lisztadagokat. Eszerint a kormánynak nincs szándékában és ezentúl is megmaradnak a mai lisztadagok. A mezőgazdasági munkások tehát fejenként és havonként 15, gyermekek 12, a városi lakosok pedig 7 kiló lisztet kapnak. A lisztpótlékot a nehéz munkát végzők részére ezentúl is fenntartják.

Orrgazda kofák. Az utóbbi időben Foktőn és más szomszédos községekben temérdek sok lopási eset történt, s mindannyiszor csakis mezei termények tűntek el. A tettesek kézrekerítése alkalmával derült ki, hogy a lopott terményeket megbízhatatlan, de igazolvánnyal ellátott kofák olcsó pénzen megszerezték és Budapesten értékesítették. A csendőrség a járási bíróság hozzájárulásával Foktő, Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak és Bátya összes lakóinak igazolványát bevonatta. Ezek után csakis azok fognak igazolványt kapni, akik az illetékes községi elöljáróság előtt mint teljesen kifogástalan egyének ismeretesek.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás