100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.08.09 12:51   

XXXXI. évfolyam 29. szám – 1917. július 21.


Piaci eset. Folyó hónap 18-án a heti piacon egy pusztai asszony egy tyúkért nem kevesebb, mint 40 koronát kért. Mikor a rendőrség a vakmerő árdrágításért felelősségre vonta és nevének bemondására felszólította, az asszony álnevet mondott. Igazi neve Csóti Jánosné Salacz Ágnes és Homok-mégy mácsaszállási lakos. Az egy pár tyúkot elkobozták tőle 28 koronáért elárverezték, majd az asszonyt feljelentették.

Gyermekgyilkosság. A Csorna-puszta melletti csatornában folyó hónap 11-én egy gyermek holttestét találták meg. A helyszínen megjelent csendőrök megállapították, hogy a kisgyermeket bűnös úton tették el láb alól, testéhez ugyanis két kődarab volt erősítve. A tettest nyomozzák.

Adatok a főgimnáziumról. A minap hagyta el a sajtót a kalocsai jézustársasági főgimnázium új értesítője, melynek bevezető cikke Haynald Lajos bíboros életrajzának következő része olvasható. A szokásos fejezetek az intézetben folyó szorgos és sikeres munkát tárják a szemünk elé. Sok helybeli család vállalkozott arra, hogy szegényebb sorsú diákoknak felváltva adnak élelmet.

Zöldség és gyümölcshiány. Szokatlan árakat követelnek a heti piacokon a termelők a zöldségért és a gyümölcsért. A félhivatalos lap alapján zöldség- és gyümölcshiány van ebben az évben. A kedvezőtlen, száraz időjárás minőségileg és mennyiségileg is a gyümölcsök és zöldségfélék fejlődésére is a legrosszabb hatással van.

Élelmezési bizottság értekezlete. Az élelmezési bizottság a jövőre való beszerzések s Kalocsa közellátásának biztosítása érdekében értekezletet tartott, amelyen a szükséges mennyiségű gabona és burgonya beszerzését határozta el, hogy a város népének megfelelő álljon rendelkezésre. Tantos Gyula kilépett a bizottságból, majd a következő tagokkal bővül ki a bizottság: Ács Béla, Jurcsó Antal, Romsics Ignác, Fekete Pál képviselők és Hermann János kereskedő.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás