100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.02.21 14:11   

XXXXII. évfolyam 2. szám – 1918. január 12.


Vérmérgezésben meghalt diák

Megrendítő halálhírt vettünk tudomásul. Vida István, a kalocsai Főgimnázium V. osztályú tanulója a meghosszabbított karácsonyi szünidő alatt Szabadkán tartózkodott rokonainál. Tyúkszemét kivágta egy borotvával, s kissé belevágott az eleven húsba, megvérezte magát. Bár a háziorvos hamarosan megvizsgálta a sebet, a derék fiút nem lehetett megmenteni, négy nap múlva meghalt.

Pásztorjáték Dunaszentbenedeken

A szentbenedeki iskolás gyerekek december 29-én, 30-án és január 1-én a Zita királyné árvaalap javára eljátszották a Betlehemi bakter című népies pásztorjátékot. A kis falusi szereplők dicséretes becsvággyal teljesítették feladatukat. A lakosság, részint a jótékonysági célra való tekintettel, másrészt a kis színészek gyermekeik voltak, nagyon sokan jöttek az előadásra. Az árvaalapnak 324 kor. 74 fillért küldtek be. A szereplők voltak: Walter Mária, Szabó István, Molnár Ilona, Molnár Gyula, Németh István, Mészáros István, Tóth István, Vargyas Mihály, Danics Mihály, Varga Mária, Farkas Erzsébet, Tóth Etel, Vargyas Ferenc, Jakab István.

Esküdtszéki tárgyalások

1918. január 21-én a kalocsai kir. törvényszék, mint esküdt bíróság Barabás József ellen gyújtogatás büntette miatt emelt vád tárgyában fog ítélkezni.

Új sorozások

Az 1900. évben szülöttek szemléje január 19-én és 20-án lesz következő sorrendben. 19-én Kalocsa, Dusnok, Bogyiszló, Bátya és Dunaszentbenedek; 20-án Szakmár, Homokmégy, Foktő, Öregcsertő, Miske, Fajsz, Géderlak és Uszód.

Kalocsavidéki tisztségviselők értesítése

A kalocsavidéki tisztségviselők beszerzési csoportja felhívja a tagokat, hogy a jövő héten árpakása, köleskása és mák kerül elosztásra. Felkéri a tagokat, hogy a szokott helyeken kifüggesztendő hirdetményeket kísérjék figyelemmel és pontosan e szerint járjanak el.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás