100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.02.09 12:03   

XXXXI. évfolyam 3. szám – 1917. január 20.


Hajójáratot Kalocsára. A mostani nagyon körülményes vasúti közlekedés mellett mennyire kívánatos volna legalább a teheráru forgalom biztosítása a Dunán, azt mindenki tudja és érzi. Érzi a kereskedő világ, érzi közvetve a közönség is, amely a kereskedőknél óhajtaná keresett cikkeit beszerezni. A Dunagőzhajózási Társaság fönntart hajójáratokat Budapest és Paks között. A közönségnek megnyugtatására szolgálna, ha a községi elöljáróság lépéseket tenne oly irányban, hogy a társaság járassa a hajóit a kalocsai állomásig.

Állat az emberben. Egy minden erkölcsi érzésből kivetkőzött kiskőrösi asszony ügyében hozott ítéletet két napi tárgyalást követően az esküdtbíróság január 17-én. Nemes Pál kiskőrösi gazda, másfél éve a fronton teljesít szolgálatot. Itthon hagyta a derék ember anyja házában édesanyját, feleségét és négy apró gyermekét. Édesanyja ismerve menye kikapós természetét, minden módon kedvében járt menyének, de viszont távol akart tartani a ház tájékáról mindent, ami a családi béke s a hitvesi hűség megromlását okozhatta volna. Az asszony azonban, ki mindennel bőven ellátva, nyugodtan várhatta volna vissza férjét, nem hajlott a mindenki által igen jó asszonynak mondott anyósa ismételt kérő és intő szavára, hanem mint sok más könnyű erkölcsű asszony, visszaélt új helyzetével. A hűtlenség világosan beigazolt esetei után az öregasszony megfenyegette a menyét, hogy megírja a viselkedését a férjnek. Az erkölcstelen életének egyetlen akadályát az anyósában látta, aljas lelkű nőben megfogalmazódott a gondolat, hogy elteszi láb alól anyósát. Az öregasszonyt figyelmeztették a rokonok a fenyegető veszedelemre. Amitől a rokonság tartott, 1917. január 6-ról 7-re virradó éjjel be is következett. A tettenért nő sodrófával agyba-főbe verte, majd egy óra múlva kézzel megfojtogatta anyósát. Hogy a nyomozással megbízott közegeket félrevezesse, a megölt asszony szobáját belülről bereteszelte, holmiját szétdobálta, az utcai ablakot kinyitotta, mintha rablók törtek volna be az utcáról az öregasszonyhoz, s azok ölték volna meg. Minden mesterkedés után letartóztatták.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás