100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.08.09 13:04   

XXXXI. évfolyam 30. szám – 1917. július 28.

Új hittudományi doktor

Kujáni Ferenc kalocsa-főegyházmegyei áldozópap, aki jelenleg tábori lelkész Péterváradon, az innsbrucki egyetemen megszerezte a hittudományi doktorárust.

Törvényszéki tárgyalás

Folyó hónap 17-én, a világháború egyik rokkantja került a bíróság elé. Kis Sándor, mint vadász féllábát a doberdói harcokban elveszítette. Felgyógyulása után 21 kor. 90 f. havi nyugdíjjal végleg elbocsátották a hadsereg kötelékéből. Mint tanult hentessegéd könnyen és gondtalan életet biztosíthatott magának a mostani munkás hiány idején, de ő másképp vélte boldogulását feltalálni. Folyó évi június 5-én betört Apostagon Valasics Györgynél, majd 7-én Arany Gábor szalkszentmártoni lakosnál, s tőlük különböző ingóságokat és élelmiszert lopott. A bíróság ezért őt 7 hónapi börtönre ítélte el.

Katonai kitüntetések

Deutsch Simon kalocsai születésű őrmester az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül az I.o. ezüst vitézségi érmet kapta, Katus István huszár meg ugyanezért a bronz vitézségi érmet, Grünwald Jenő pedig a bronz érem mellé a II.o. ezüst vitézségi érmet kapta.

Rokkantak munkakönyve

A kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy azok a rokkantak, akik a budapesti magyar királyi művégtag-műhelyben vagy az Országos Hadigondozó Hivatal pozsonyi művégtag műhelyében gyakorlati kiképzést nyertek, munkakönyv váltásra vannak jogosítva. A miniszter felhívja a hatóságot, hogy az iparhatóságokat értesítsék erről abból a célból, hogy a műhelyekben kiképzett rokkantaknak jelentkezésük esetén a munkakönyveket adják ki.

A takarmányhiány enyhítése

A földmivelésügyi miniszter a takarmányhiány enyhítésére rendeletet intézett a vármegyék alispánjához, s felhatalmazza az alispánt, hogy a három évnél fiatalabb üszők és tehenek vasúti szállítására és levágására vonatkozó tilalom alól további intézkedésig felmentést adhasson.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás