100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.11.02 13:29   

XXXXI. évfolyam 32. szám – 1917. augusztus 11.


Tűz Kalocsán. Folyó hónap 9-én, délután Baksa János Harmat-utcai földmíves háza udvarában lévő széna kigyulladt. A tűz csakhamar elterjedt és elhamvasztotta Baksa János, Geri Gábor, özv. Vitverra Ferencné és Kiss György házát a melléképületekkel együtt. Benn égett Baksa Jánosnak két süldője is, továbbá ruhaneműk, élelmiszerek. A tűz gondatlanságból eredhetett, a nyomozás folyik. Az elöljáróság köszönetét fejezi ki azoknak, akik a tűz lokalizálásában közreműködtek.

Házi szarkák. Kálmán József kalocsai fakereskedő a csendőrőrsön panaszt tett, hogy az utóbbi időben lakásából ruhaneműk, szappan-félék tűntek el, sőt készpénz is. A megejtett nyomozás kiderítette, hogy a tolvajlásokat háziszarkák követték el, mégpedig Popner Mária és Götz Róza gráci és Csupor Józsefné kalocsai születésű cselédek. A náluk talált holmikat elkobozták, majd az ügyet a kir. ügyészséghez tették át.

Megégett gyermek. Tamás Károly, Tamás János és Kákonyi Borbála szülők négy éves fiacskája folyó hónap 8-án, reggel 8 órakor égési sebek következtében meghalt. A kisfiú 7-én délután gyufával játszadozva meggyújtotta a ruháját s ez okozhatta a halálát. A kisgyermek Tamás Istvánné gondjaira volt bízva, mert az apát Pécsre helyezték át az ottani törvényszékhez fogházőrnek, az anya meg Bátaszékre utazott beteg rokona látogatására.

Vásár Kalocsán. Az országos Nagyasszonynapi vásár Kalocsán folyó hónap 12-én, vasárnap lesz. Vészmentes helyről bármiféle állat felhajtható.

Méhészek műkedvelő előadása. A méhészeti tanfolyam befejezését szépen sikerült műkedvelői előadással tették emlékezetessé a kurzuson jelen lévő tanítónők. Folyó hónap 4-én, az iskolanénék zárdájának dísztermében kabarét rendeztek. Kerekes Irén szerzőtől Örök szent tragédia címen egy kis misztériumot adtak elő.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás