100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.09.13 11:32   

XXXXII. évfolyam 32. szám – 1918. augusztus 10.


Halálos szerencsétlenség

Salacz Ferenc 17 éves molnár tanoncot a Margit malomban, folyó hónap 7-én ebéd után elkapta az egyik szíj és nagy erővel odacsapta a földhöz úgy, hogy a szerencsétlen ifjú az esti órákban a Meszesnél Bajára való szállítása alatt meghalt.

Kitüntetések

Császár Istvánt Piavénál tanúsított hősiességéért a vitézségi nagy ezüstéremmel tüntették ki. Kiss Gyula számvivőőrmestert az ellenséggel szemben tanúsított kiváló kötelességhű szolgálatáért ezüst érdemkereszttel tüntették ki. Korsós István szakaszvezetőt az ellenség előtti hősies magatartásáért a II. oszt. ezüst, Matos Károlyt, Szabadi Jánost és Musza Istvánt pedig bronz vitézségi éremmel tüntették ki.

Kalocsai tank

Napok óta itt jár a kalocsai főutcán egy gépszörny. Más városokban az ilyenek járatása ellen már felszólaltak. Ha még rendesen járna, nem lenne bántó, de az úttestet teljesen tönkreteszi gyors járásával, a kiskockás kövezet tönkremegy. Az úttest gondozói már tolmácsolják is aggodalmukat a belső front ezen tankja ellenében.

Arató pálinka

Az arató „pálinka” megérkezett. Az utalványokat folyó hónap 8-tól kezdődőleg lehet átvenni Neller József jegyzőtől a hivatalos óra alatt.

Irodamegnyitás

Dr. Madarász Gyula ügyvéd félévi szabadságot nyert a hadbavonulás folytán, s így három évig és négy hónapig zárva volt az irodája. Most az iroda megnyitott újra.

Táncmulatság

Tisztelettel értesíti a lakosságot Kovács János, hogy Nagyasszony napján (augusztus 15.) táncmulatságot rendez a Sörházban. A gyors és a pontos kiszolgálásról gondoskodva van.

Összeállította:

Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás