100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.11.03 09:33   

XXXXI. évfolyam 33. szám – 1917. augusztus 18.


A bíróság köréből. Bajzáth József táblabírót, a kalocsai kir. törvényszék elnökét a király helyben való meghagyásával kir. kúriai bírói címmel és jelleggel ruházta fel. Dr. Pintér József kir. ügyésznek pedig a főügyész-helyettesi címet és jelleget adományozta.

Hősi halált halt kalocsai lakos. A háború idején vonult be 52-dik gyalogezredhez Hoffmann Gábor kalocsai lakos. Végig küzdötte az olasz offenzivákat és hősiességért kis ezüst vitézségi érmet kapott. Az elesett hős már vagy féléve Dr. Práger orvos-főnök mellett működött. Nemcsak főnöke szeretetét nyerte el, hanem az egész zászlóaljban feltűnt. A háború Kalocsa e derék lakosát is áldozatul kívánta. Egy nehéz gránát kioltotta életét, hátrahagyta érte siránkozó özvegyét.

Új kalocsai gyártmány. A helybeli rózsafüzérgyár a háború okozta anyagbeszerzési nehézségektől kényszerítve, részint a vezetőségének folytonos újításokat megvalósító munkássága révén üzemét kibővítette új ággal. Egészen megfelelő, tartós és szép olvasószemeket készít már a gyár.

Katonai kitüntetés. Tamás Jánost, a 38. gy.e. közvitézét az Isonzo mellett vívott harcokban tanúsított vitéz és bátor magatartásáért a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.

Hirdetmény. Szakmár község elöljárósága hirdeti, hogy a község területén gyakorolható vadászati jogot 1917. szeptember 2-án, 10 órakor a községháza tanácstermében hat évre nyilvános árverésen haszonbérbe adják. A vadászterület 11780 kat. hold, a bérletre vonatkozó feltételek a községi jegyzői irodában tekinthetők meg.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás