100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.11.23 11:04   

XXXXI. évfolyam 34. szám – 1917. augusztus 25.

Helyettes tanítót keresnek. A dusnoki róm. kath. népiskolához keresnek helyettes tanítót 1918. december végéig. Az állásra pályázhatnak okleveles tanítók, tanítónők, óvónők és képezdét végzett növendékek. Fizetés havon-kint 200 korona és a legközelebbi hajó- és vasútállomástól fuvar.

Tanügyi hírek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kollányi Ödön tapolcai áll. polg. iskolai igazgató-tanítót a kalocsai állami pol. fiúiskolához, Szűcs Mihály kalocsai áll. pol. fiúiskolai megbízott igazgató tanítót pedig Tapolcára helyezte át.

Szökött katona garázdálkodása. Egy csendőrjárőr folyó hónap 23-án délutántól kezdve másnap hajnalig razziát tartott Bátyán és a Duna melléken. Ezen alkalommal hurokra került egy Vörös Ferenc (szuszi) nevű kalocsai illetőségű szökött katona, aki állandóan rettegésben tartotta az egész környéket. A vizsgálat befejezése után hadbíróság elé kísérik.

Beiratkozások a helybeli főgimnáziumba. Szeptember 1-jén, délelőtt és délután az I. osztály, szeptember 3-án délelőtt a II. osztály, délután a III. és IV. osztály, szeptember 4-én pedig az V., VI., VII., VIII. osztálynak van a beiratkozás. A beiratási díj 10 korona, a szorosan vett tandíj 50 korona. A tandíj két részletben is kifizethető.

Büntetések. A járási hatóság Nagy Pálné kalocsai lakos burgonyának magasabb árban való árusításáért 300 korona pénzbüntetésre és 30 napi, Ruzsicska Antalné kalocsai lakost ugyanezért 100 koronára és 15 napi elzárásra ítélték.

Közérdekű tudnivalók. Azok a szőlősgazdák, akik kedvezményes, vagyis kedvezményt igénybe óhajtanak venni az 1917/18-dik évben, remélhető termésüket a szőlőterület megjelölésével szeptember 1-15. között jelentsék be lakhelyük és a termelési község elöljáróságánál.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás