100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.09.20 11:10   

XXXXII. évfolyam 34. szám – 1918. augusztus 24.


Éjjeli csendélet

Nagy panaszok vannak a Híd-utcai éjjeli kávéház ellen. Egy idő óta olyan dolgok történnek ott, fényes nappal is, amelyek botránkoztatják az arrafelé lakó családok minden tagját. Éjjelenként olyan ordítozásokat, botrányokat visznek véghez a kávéház körül, hogy a fárasztó munkától pihenőre hazaért becsületes emberek s azok családtagjai, többnyire az egész éjjelt kénytelenek ébren tölteni, csupán azért, mert eddig még nem fékezték meg az éjjeli csendháborítókat. Kérik az illetékes hatóságot, hogy kövessen el mindent, hogy eme botrányos állapotok megszűnjenek.

Cérna fémből

Régebben kísérleteztek már azzal, hogy a nagy cérnahiány beszüntetésére fémből állítsanak elő cérnát. Egy gyárnak sikerült az ilyen fémcérna előállítása, amely a gyakorlati próbákon teljesen bevált. A fémcérnát Metallit néven hozzák majd forgalomba.

Talált pénz

A folyó hónap 11-én tartott kalocsai vásárban kendőbe kötve 206 koronát találtak. Az igazolt tulajdonosa a kalocsai főszolgabírói hivatalban veheti fel az elhagyott összeget.

Pályázat tanítói állásra

A dunapataji r.k. elemi népiskolához a második tanítói állásra pályázat hirdettetik. A pályázat határideje szeptember 1., pályázatot adhatnak be férfi és nőtanítók. Okmányokból felszerelt folyamodványok a dunapataji r.k. iskolaszék címére Dunapatajra küldendők be. A megválasztott tartozik a reá bízott osztályt vezetni és a Kalocsa-Vidéki Tanítóegyesület tagjai közé belépni.

Kinevezés

A földmivelésügyi miniszter Staar Lajos kalocsai járási állatorvost főállatorvossá nevezte ki.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás