100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.10.04 16:27   

XXXX. évfolyam 38. szám – 1916. szeptember 16.

Példás büntetés rágalmazásért. Juhász Pálné soltvadkerti asszony panaszt tett az ottani községi elöljáróságnál, hogy szomszédja, özv. Schneider Györgyné ellopta egyik tyúkját s azt padlásán rejtegeti. A nyomozás kiderítette, hogy a tyúkot maga a panaszos csempészte fel szomszédja padlására, hogy rajta bosszút áll. Özv. Schneider Györgyné eme rosszhiszemű vádaskodás miatt feljelentette Juhásznét a kiskőrösi járásbíróságnál. Juhászné négy hamis tanúval akarta igazát bizonyítani a bíróság előtt, ami azonban nem sikerült. A kiskőrösi járásbíróság ezek után az ügyet a kalocsai kir. törvényszékhez tette át. Folyó év augusztus 29-én ítélkeztek Juhászné felett. Juhászné mikor sarokba szorítva érezte magát – beismerő vallomást tett. Beismerte, hogy a tyúkot ő csempészte szomszédja padlására, a tanúkat is ő akarta rábírni hamis tanúzásra. A törvényszék a vádlottat 1 r. hamisvád és 4 r. hamistanúzásra való rábírás vétségében mondta ki bűnösnek s ezért 9 havi börtönre ítélte.

Aprópénzhiány. Úgy igyekeztek segíteni, hogy a papír kétkoronásokat kettévágták. Az Osztrák Magyar Bank azonban ezt az eljárást nem helyesli, s minden levágott negyedrész után öt öt fillért levon a pénz értékéből. Tanulatlan emberek érthetetlen okokból rakásra gyűjtik a nikkel és bronz pénzt, mintha bizonyos esetleges veszedelem idején azt magukkal vihetnék. Ha pedig pénzük értékét veszítené, akkor az aprópénz elértéktelenedik, mint a nagy. Nem ártana kissé utánanézni az aprópénz gyűjtőknek. Beszélik pl., hogy a szomszéd falu bírájánál egy vékára való aprópénz van összegyűjtve. Az ilyeneket ki kell nyomozni és alaposan megbüntetni.

A bab és borsó felvásárlási határideje. A fogyasztó közönség bab-, borsó és lencse szükségletét december 15-ike előtt szerezheti be, mert ettől a határnaptól kezdve már csak a Hadi Termény Részvénytársaság részére szabad úgy az eladás, mint a vásárlás. A házi és gazdasági szükséglet nagyságát a takarékosság szem előtt tartásával az elöljáróság állapítja meg. A termelők csak helyi fogyasztóknak adhatják el terményeiket, s a fogyasztók is csak helyben vásárolhatnak. Ekként mindenki a községben iparkodjék szükségletét beszerezni.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás