100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.10.13 10:05   

XXXIX. évfolyam 39. szám – 1915. szeptember 23.

 

Visszatérés a régi időszámításra. Félhivatalosan jelentik: a kereskedelmi miniszter felhívta a vasúti igazgatóságokat, hogy a vasúti hivatalos óráknak szeptember 30-áról október 1-re hajló éjjelen éjjel 1 órakor 12 órára leendő visszaigazítása iránt intézkedjenek. A vonatok tehát október 1-jétől kezdve ismét a közép-európai időszámítás szerint közlekednek.

 

Halálozás. Nyáry Péter, Uszód község vezető jegyzője hosszas betegség után elhunyt – bánatos özvegyén kívül nagyszámú családot hagyva hátra árván. Nagy részvéttel eltemették.

 

Katonák bicskázása. Folyó hónap 17-én, délután 6 óra körül a Grenyó-féle kocsmában szabadságolt és rokkant katonák boroztak. Egy Csóti István nevű szabadságolt katona a kelleténél többet ivott, mert egyikbe-másikba belekötött. Így Toksa János rokkant katonába is belekötött és rövid szóváltás utána a nála lévő gyíklesővel elég súlyosan megszúrta. Csótit letartóztatták és csapatához kísérték.

 

Nem titok már. Kiss Károly és Társa Bank Részvénytársaság Budapest, Kossuth Lajos utca 13. egy egész külön osztályt létesített a különféle kabalisztikus szerencse sorsjegyek kezelésére. Bővebb felvilágosítást azonnal küld ingyen e kitűnő hírnévnek örvendő bankház, csak egy levelezőlapot kell neki írni.

 

A húszfilléres nikkelpénzek bevonása. A pénzügyminiszter a húszfilléres nikkelpénzek bevonása felől akképp intézkedett, hogy a nikkel váltópénzérméket a magánforgalomban fizetési eszközként bezárólag csak 1916. évi december 31-ig lehet használni, az állami pénztárak és pénzbefizetéseket elfogadó állami hivatalok ezeket az érméket csak 1917. április 30-ig fogadják el fizetés miatt.

 

A kalocsai polgári iskola igazgatója. A vallás és közoktatásügyi miniszter 1916. szeptember 8-án Szűcs Mihály tapolcai állami polgári tanítót hivatalból a kalocsai állami polgári fiúiskolához helyezte át és egyúttal az igazgatói teendők ideiglenes ellátásával is megbízta. A polgári fiúiskola október 1-jén nyílik meg.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás