100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.10.19 11:12   

XXXX. évfolyam 40. szám – 1916. szeptember 30.

Haynald érsek jubileuma. Haynald Lajos érsek – folyó évi október 3-án – születésének 100. évfordulóján a Főszékesegyházban délelőtt 9 órakor gyászmise lesz. Az előadások a tanintézetekben október elején veszik kezdetüket, az intézet ifjúsága a jubileum napjára nem készülhetett olyan nyilvános jellegű ünnepégre, mellyel nagy jótevője iránt kegyeleti tartozását leróhatta volna.

Gépszíjat loptak. Az itteni téglagyár gépházába a napokban a helyi viszonyokkal ismerős tolvajok a padláson át behatoltak, 2 darab géphajtó szíjat elloptak. A szíjak értéke 1050 korona. A tettesek ez ideig még nem kerültek kézre, a nyomozás folyik.

Polgári fiúiskola átszervezése. A fiúiskola átszervezése megtörtént. Szűcs Mihály igazgató a helybeli más intézetek tanári karából is felkért egyeseket, hogy a tanításban részt vegyenek s így a tanítói testület megalakult. Mint másúton is közhírré tétetett, az előadások október 2-án megkezdődnek. Iratkozni lehet mindennap a belvárosi fiúiskola emeleti helyiségében. A tandíj egész évre 10 korona. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az igazgató. Az ideiglenes iskolahelyiség a fiúiskola rajzterme, az igazgatói iroda és tanári terem az iskolaszéki gyűlések tartására szolgáló helyiség.

Törvényszéki tárgyalás. Folyó hónap 25-én a gyorsított bűnvádi eljárás szabályai szerint letárgyalták Tóth Károlyné kiskunhalasi lakos bűnügyét. Tóthné augusztus 9-ére virradó éjjelen 6 darab tyúkot lopott, s midőn hazafelé vitte azokat. Tóthné 100 koronát ígért a rendőrnek, ha kötelességét megszegve azonnal szabadon engedi. A rendőr az asszony ajánlatát visszautasította, bekísérte őt. Megvesztegetés vétsége miatt mondták ki bűnösnek, ezért 2 heti fogházra és 60 korona pénzbüntetésre ítélték. Sztieber Ferencné Lang Paulina hajósi bognármester nejét folyó hónap 26-án megtartott tárgyaláson 2 havi fogházra és 3 évi hivatalvesztésre ítélték lopás vétségében mondta ki bűnösnek azért, mert június 11-én este 10 óra körül Mayer Pálné padlását feltörte, majd onnan 25 kg nullás lisztet és 2 kg darát ellopott.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás