100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.02.28 11:41   

XXXXII. évfolyam 3. szám – 1918. január 19.


Katonai kitüntetés

Tímár Kálmánt – aki a szerb, orosz és olasz harctereken három évig szolgált, 1915-ben megsebesült és századosként szerelt le – a hatodik honvéd gyalogezredbeli tartalékos főhadnagyot őfelsége az ezüst signum laudisszal tüntette ki s hozzá a kardjelvényeket adományozta. Ugyanebben a kitüntetésben részesült Hammer József tartalékos honvéd főhadnagy. Mindkét hősnek a negyedik kitüntetése.

Szolgálati jubileum

A napokban ülte Kapron-czay János postai altiszt szolgálatának huszonöt éves fordulóját. Ez alkalommal az igazgatóság részéről kapott elismerő okiratot főnöke szép dicsérő szavak kíséretében nyújtotta át neki. A személyzet pedig értékes ajándékkal lepte meg a postai altisztet.

Tolvajlások

Január 12-én, este 6-8 óra között ismeretlen tettesek behatoltak Jurcsó Lajosné lakásába és a konyhaablakon 235 korona készpénzt és ékszereket vittek el, s az íróasztalon lévő süteményt is megették. A tettesek kezdők lehetettek, mert az orruk előtt lévő értékesebb ékszereket és nagyobb pénzösszeget ott hagyták. A nyomozás folyik ellenük.

Sajtó ünnepség

Január 20-án, délután fél 5 órakor a Jézustársasági Stefaneum dísztermében a Katolikus Sajtó Hölgybizottság kezdeményezéséből ünnepség lesz. Az ünnepség programja: Tóbiás Annuska énekli Ermenegildo Carosio: Ave Mariaját és Ketting Ferenc: Hallgass meg minket című éneket. Utána Almássy Miklós zongoraművész fogja játszani Liszt Ferenc 8. rapszódiáját. Majd Buttykay Antal ferencrendi tartományfőnök beszéde következik a sajtóról.

Árusítástól eltiltás

A járási hatóság Herskovics Simonné kalocsai kereskedőnőt a hatóságilag kezelt cikkek árusításától eltiltotta azért, mert nevezett a cukrot a maximális áron felül árusította.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás