100 éve írt a Kalocsai Néplap

2015.01.23 09:57    |    Takács Karolina  

 100eve_irta_436XXXIX. évfolyam, 4. szám1915. január 23.

Környékünk növénygyűjtőinek sikere. Mint a „Botanikai Közlemények” utolsó füzetében olvassuk, a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályának kiadásában megjelenő, nagyszabásúnak induló
„Flóra Hungerica Exsiccata”-ban vidékünk is képviselve van; és pedig 4 féle élősdi gombával és egy zuzmóval. Gyűjtötték Sükösdön dr. Moesz és Timkó. Érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy a nevezett mű csak 60 példányban jelenik meg, csak múzeumok, egyetemek kaphatják, s hogy Ázsiába és Afrikába is mennek példányok belőle.

A hadifogságból. Érdekes sorsa volt annak a levelezőlapnak, mely a szerkesztőséghez érkezett a szerb hadifogságból. Feladója, ki sorait még a harctéren írta, a lap feladása előtt hadifogságba került. Dennert Antal dunabökényi, derék fiatal tanító küldi be rajta, mint kongreganista fogadalma megújítását. A következő sorokat írta: „Fogadalmam megújítom. Számos családban vettem részt, sok nélkülözést és az időjárás viszontagságait szenvedtem át és mégis még mindig ritka lelki türelemmel és jó egészséggel harcolok tovább. Tímár Kálmán úr velem van egy századnál.” A levelezőlap címoldalán a szerb királyi korona s alatta nagy cirill betűkkel a szerb cenzúra hivatalos pecsétje van.

Érmek katonáinknak. Ismeretes, mily nagy kegyelmek vannak a skapuláré hordásával összekötve, miért is X. Pius pápa az ezeket pótló megszentelt érmeknek a katonák részére bárki által való érvényes feladását engedélyezte. Erre való tekintettel a Katolikus Legényegyesület a múlt héten 500 drb ily felfűzött érmet osztott szét a kalocsa-kiskőrösi vonalon a bevonult katonák között. Ezen csinos kiállítású érmekből 12 tucat 4 20 koronáért kapható a kalocsai olvasógyárban. A kalocsai és az itt felszállott katonák legnagyobb részben a kalocsai állomáson vették kézhez az érmeket, a Kalocsán túl felszállottak közt a vasút derék személyzete volt szíves az érmeket szétosztani. E nem várt ajándék a hadbavonultaknak igen nagy örömére és vigasztalására szolgál.

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás