100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.10.19 11:33   

XXXX. évfolyam 41. szám – 1916. október 7.


A konkoly és a baromfivész. Az utóbbi hónapokban az alföldi kisgazdaságokban, de sok más helyen is, nagy rémülettel állapították meg, hogy baromfiállományunkban veszedelmes vész pusztít, melynek különösen a kacsák és a libák esnek áldozatul. Az első ijedtség elmúltával a mag-dara takarmányból, amellyel a szárnyasokat etették, a szegedi vegyvizsgáló intézetbe mintákat küldtek, fölvetve a kérdést, hogy azok mérgesek-e. Ennek folyamányaképpen az intézet vezetője megállapította, hogy bajt a takarmány konkolytartalma is okozhatja. A konkoly a szárnyasokra rendkívül hevesen ható méreg, ami pusztítást okozhat. Az apró jószágot tehát ezzel nyers állapotban etetni nem szabad.

Törvényszéki tárgyalás. Halász Istvánné Ottinger Julianna 30 éves tassi asszony 1916. július 24-én délután Tomoripusztán az iskola udvarán lévő sütőkemencében kenyérsütéshez tüzet gyújtott, a kemencét otthagyta, majd lakására ment tésztát nyújtani. 10 éves kislánya mellette volt, ellenben a 4 éves István nevű fiacskája az udvaron a kemence és az ól közelében játszadozott. A kemencétől egy lépésnyire volt az ól, mely szalmával volt megrakva. A sütőkemencében égő tűztől meggyulladt a sertésól szalmája és elhamvasztotta az egész ólat. A sertésólban bent volt a 4 éves Istvánka, ki félig szénné égett. Halásznét folyó hónap 3-án megtartott törvényszéki tárgyaláson gondatlanságból elkövetett tűzvész okozás vétségében mondták ki bűnösnek, 1 havi fogházbüntetésre ítélték. Az ítélet jogerős.

Megnyílt a kalocsai polgári fiúiskola. Bár igen rövid idő állt az új kalocsai polgári iskola megszervezésénél az illetékes tényezők rendelkezésére, az iskolát mégis meg lehetett nyitni a többi helybeli tanintézetekkel egyidőben. Az intézet igazgatója a többi tanintézetek tanári személyzetéből is nyert kisegítő erőket, s az előadásokat immár rendszeresen látogathatják a tanulók.

Fillérekből millió. Szinte hitetetlen az adat, amit hivatalosan közölnek a levélbélyeg árusítás révén befolyt filléres adományokról. E szerint a háborúban elesett hősök özvegyei és árvái részére forgalomba hozott hadi bélyegek többleteiből eddig 2 millió 249.929 korona 24 fillér folyt be a jótékony célra. Íme, mit tud csinálni a filléres adomány is. Éppen ezért senki ne idegenkedjék levelezéseinél a hadibélyegeket használni.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás