100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.11.09 11:49   

XXXX. évfolyam 43. szám – 1916. október 21.

Haynald ünnep a zárdában. A zárdai tanintézetek a második alapító iránt érzett hálájuk és tiszteletük tolmácsolására október 15-én délután az intézet udvarán az új Haynald-emlék előtt, majd a díszteremben egy ünnepséget rendeztek. Az intézet udvarán Haynald Lajos érseknek egy kőépítménybe helyezett képét leplezték le. Majd ének és vers következett.

Becsületes megtaláló kerestetik. Egy szegény családos, hadifogságban lévő népfölkelőnek felesége a minap elveszítette egy zsebkendőbe kötve, összes vagyonát, 96 koronát. A becsületes megtalálót kérjük, juttassa a pénzt a községi elöljáróság kezébe annál is fogva, mert a károsult gyermekeinek téli ruhát akart ezen összegen beszerezni.

Életjel 26 hónap után. Benedek János cs. és kir. 52. gyalogezredbeli szakaszvezető még 1914. augusztus hónap elején az első harcokban került fogságba. Azóta hozzátartozói sem szóbeli, sem írásbeli hírt nem kaptak felőle ez évi október 18-ig. Ekkor ugyanis az eltűnt meglehetősen sikerült arcképes levelezőlapot küldött Franciaországból, ahova mint foglyot szállították és ahol jól érzi magát.

Milyen jó, hogy nincs cukor. Nem a fogyasztóközönségnek, hanem a cukorgyáraknak, mert azóta olvasunk hírt, hogy a Vágvölgyi cukorgyár az elmúlt üzletévben 1 millió koronát, alaptőkéjének 33%-át kereste meg tiszta nyereségként.

A lelkiismeret. A kalocsai csendőrőrsnek parancsnoka folyó hónap 18-19. közötti éjjelen ellenőrző körúton lévén Kecel alatt találkozott egy kétlovas kocsival, melyet két ember hajtott. A kötelességét teljesítő őrmester kérdőre vonta az embereket, majd továbbengedte őket. Az emberek gyanúsak voltak, az őrmester tovább követte őket. A vádéi dűlőben lévő régi csárda és Csorna puszta közötti országúton a lovaskocsin ülő két ember lelkiismereti zaklatásokat kezdtek érezni. Látták, hogy az őrmestertől nem tudnak megszabadulni, elrejtett fegyvereikkel többször az őrmesterre lőttek, aki viszont a fegyverét használta és lőtt a kocsin ülőkre. A két ember a kocsiról leugrott és az éj sötétjében elmenekült. Az őrmester a lovát a kocsihoz kötötte és Kalocsára hajtott. A nyomozás kiderítette, hogy a két lovat és a kocsit Foktőről lopták. A lopást Sztojka Ferenc uszódi szökött katona negyed magával követte el.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás