100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.11.10 09:48   

XXXX. évfolyam 44. szám – 1916. október 28.

Árdrágítók. A mostani időkben sok panasz merült fel a kalocsai Szent István utcán lévő kereskedő cégek ellen. Helybelieket nem szolgáltak ki, cukrot, sót, petróleumot helybelinek nem árusítanak, de annál szívesebben a hajnali vonattal százával érkező vidékieket. A vidékiek minden árat megadnak, csakhogy cukorhoz, sóhoz, petróleumhoz jussanak. Ha a hét bármelyik napján egyik másik üzletbe betekintünk, számos batyus asszonyt lehet látni ott, de az üzletek előtt az utcán százával állnak a várakozó vevők, akik a termékekhez szerény fillérjeikkel nem juthatnak hozzá. A szolid üzletek ez miatt zaklatásnak vannak kitéve, mert nem győzik a helybeliek igényét kielégíteni. Az után pótlásról nemigen gondoskodhatnak, akadályozza őket a teherszállítás időnkénti szüneteltetése is. A cégek az árukat vidékre horribilis áron adják el, mikor a piacon a Pista bácsi és a Julis néni 5-6 fillérrel drágábban mérte a tejet, 50-100 koronákkal büntették őket. Ezek a
„szolid cégek” a hivatásszerű árdrágítók meddig csinálják ezt a csúf játékot.

Kukoricahéj gyűjtése. A hadvezetőség már a múlt télen felszólította a gazdaközönséget, hogy a kukorica héját – amit egyébként nem igen szoktak felhasználni – szolgáltassa be a hadseregnek. A katonák lábát a téli hidegben, azt mondják, hogy ez óvja meg a megfagyástól.

Az utazási idő. A szabadságba menő katonáknak eddig a szabadságukba beszámították az utazási időt is. A hadvezetőség elrendelte, hogy a 14 napi szabadságra menő katona tényleg 14 napig legyen szabadságon. Ki kell számítani, hogy az oda meg a visszautazás mennyi időt vesz igénybe, és a szabadságot annyi idővel előbb kezdheti meg és ugyanennyi idővel későbben utazzon vissza. Ez a valóban humánus intézkedés már életbe is lépett.

Cipőt a menekülteknek. Az Erdély részi menekültek az anyag drágasága és a beszerzés nehézségei miatt, magukat, de különösen gyermekeiket cipővel ellátni kénytelenek, s miután ebben óriási hiányt szenvednek. Az elöljáróság felkéri mindazokat, akiknek felesleges, nélkülözhető cipőjük van, szolgáltassák be azonnal az elöljárósághoz.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás