100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.01.17 14:30   

XXXX. évfolyam 44. szám – 1917. november 3.


Harisnyát a katonáknak

A hosszú háború téli tapasztalatai alapján megállapíttatott, hogy a katonák mindennemű meleg ruházattal el vannak látva, de a jól bevált rövid harisnyák készítése szükséges. Az Országos Hadsegélyező Bizottság által a meleg óvóczikkek készítéséhez biztosított gyapjúfonalat gyári árban 21 koronáért a vármegye központi segítőbizottsága nagyobb mennyiségben szállítja utánvéttel.

Mindent a hadseregnek

A járási hatóság kéri a hazafias közönséget, hogy a hivatalhoz juttassanak mennél több a katonák részére szánt férfi- esetleg női fehérneműt, harisnyát, inget, lábbelit, törülközőt, asztalkendőt, ágyneműt, mindenféle színes és tarka vászon, pamut, karton holmit.

Adóügyi jegyzőválasztás

Október 25-én töltik be választás útján az adóügyi jegyzői állást. Négy pályázó közül egyhangúlag Földváry Aurél kiskőrösi jegyzőt választották meg.

Katonai kitüntetés

Kiliti Antal kalocsai születésű népfölkelőt az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a bronz vitézségi éremmel tüntették ki.

Paprikaszárítók figyelmébe

Paprika szárításra alkalmas keveset használt koksz és szénfűtésre berendezett Meidinger rendszerű nagykályhákat lehet vásárolni a szegedi Első Szegedi Mezőgazdák Szövetkezetnél.

Tanító – tanítónői állás

Tanító vagy tanítónő kerestetik azonnali belépésre Kalocsától negyedórányira fekvő pusztára, 4-ik elemi iskolás leány és fiú mellé. Zongora tanításra is képesítettek előnyben részesülnek. Ajánlatok Fabricius István intéző címére Kis-Drágszélre kéretnek.

Összeállította:Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás