100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.11.18 10:46   

XXXX. évfolyam 45. szám – 1916. november 4.


Baromfitolvajok. Az utóbbi időben baromfi lopási esetek egyre gyakoribbak voltak. Loptak a következőktől: Katus Györgyné, Müller Jánosné, Tóth Mártonné, Szabadi Istvánné, Greksa Józsefné lakosoktól. Mindegyiktől elloptak több-kevesebb baromfit. A csendőrség hamarosan a tettes nyomára akadt. A lopások egyrészét Tamás Istvánné (Tóth Borbála) kalocsai lakos másodmagával követte el, amit be is ismert. Az ügyet az Ügyészséghez tették át.

Adakozás. Dr. Sziklay Zoltán közjegyző az elmaradt temetői kivilágítás megváltása címén a kalocsai rokkant katonák házalapja javára 50 koronát küldött a pénztárhoz, mely nemes szívű adományért hálás köszönetet mond a Rokkantiskola vezetősége.

Szerszámtolvaj. Az érsekuradalom szíjgyártó műhelyének ajtaját a múlt hónap elején álkulccsal kinyitották s abból 1200 kor. értékű, két lóra való szerszámot és 1 db húzó szíjat ismeretlen tettesek elloptak. A nyomozás megállapította, hogy a lopást egy fiatalkorú szíjgyártó segéd követte el, aki tavasszal állt alkalmazásba a műhelybe. Bevallotta, hogy a lószerszámot Jenei Sándor öreg-csertői lakosnak adta el 45 koronáért. Az ügyet a kir. ügyészséghez és a fiatalkorúak bíróságához tették át.

Törvényszéki tárgyalások. Dobos Józsefné (Szakál Mária) gerjeni asszony felett ítélkezett a törvényszék folyó hónap 2-án. Nevezettnek az volt a bűne, hogy folyó év július 9-én, midőn a piacon morzsolt kukoricát árult literenként 80 fillérért. Szabadi János rendőrőrmester figyelmeztette, hogy a kukoricának literjét csak 40 fillérért adhatja el. De ő azt felelte az őrmesternek, hogy neki nem parancsol senki, kukoricáját annyiért adja, amennyiért akarja. Az őrmester a kukoricát elkobozta, a községházára akarta kísérni, az asszony ellenszegült, szidalmazta, meglökte, s öklével fenyegetőzött. A vádlottat hatósági közeg elleni vétségben mondták ki bűnösnek, s 4 hónapi fogházra és 100 korona pénzbüntetésre ítélték.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás