100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.01.24 15:22   

XXXXI. évfolyam 45. szám – 1917. november 10.

Új bérkocsi tarifa

A járási hatóság 6768/917. sz. alatt a kalocsai bérkocsisok viteldíját további intézkedésig következőképpen határozta meg. A vasúti állomáshoz éjjel és nappal személyenként 2 kor., külön kocsi csak az állomáshoz 4 kor., külön kocsi ki és be 5 kor., a meszesi állomáshoz személyenként 3 kor., különkocsi a hajóállomáshoz 10 kor. Málhaviteldíj a vasúti és hajóállomáshoz vagy vissza 40 kilóig 50 fill., 40 kilón felül 1 korona. A bérkocsisok kötelesek a járás területén lévő bármely helységbe való szállításra a közönségnek előzetes megalkuvás után rendelkezésre állni.

Hüvelyesek vásárlása

Felmerült a kételyek eloszlatása céljából közlik, hogy a vármegye alispánjának egyik rendelet szerint a hüvelyesek szabad vásárlását engedélyezte s csupán a háztartások szükségletét is állapított meg és pedig akként, hogy a hüvelyes főzelékfélékből együttesen havonként és fejenkint 3 kilogramm szerezhető be.

Van hadi kávé a boltokban

Kalocsán most már minden üzletben kapható az úgynevezett hadi kávé 100 és 200 grammos csomagokban. A 100 grammos meg 50 fillérbe, a 200 grammos meg 1 koronába kerül. A hadikávéról dicsérőleg nyilatkoznak.

A hadiárvák gondozása családoknál

A járási főszolgabíró folyó hónap 7-kén a járás jegyzői karának bevonásával tiszti értekezletet tartott, melyen belügyminiszteri utasításra Szana Tamás udvari tanácsos is részt vett. Előterjesztést tettek a hadi árváknak Kalocsán és környékén való elhelyezésére. Az állam minden hadi árva után havi 15 koronát fizet, azonkívül ruhával, fehérneművel is ellátja őket. Akik a hadiárvák iránt részvéttel vannak elhatározásukat e hónap 15-ig Neller József árvaügyi jegyzőnél tudják bejelenteni.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás