100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.11.28 09:49   

XXXX. évfolyam 46. szám – 1916. november 11.


Mezőgazdák felmentése. A honvédelmi miniszter mezőgazdasági érdekekből meghatározott időre engedélyezett felmentések hosszabbítása tárgyában rendeletet adott ki, melyben felhatalmazza a járási főszolga-bírákat, hogy mezőgazdasági érdekből meghatározott időre engedélyezett felmentéseket 1917. március 31-ig meghosszabbítsák, csakis azokét, akik hadügy- és honvédelmi minisztertől nyertek felmentést.

Az élelmes cipőkereskedő. A talpbőr hiány egyre nagyobb arányokat ölt és az élelmes bőrkereskedők mindent megkísérelnek, hogy talpbőrhöz jussanak. Egy cipőkereskedő a napokban, hogy talpbőrhöz jusson, ócska cséplőgépet vásárolt. A cséplőgépet 1800 koronáért vette és a rajta lévő gépszíjat csizmatalpnak használta fel. Ez maga megért vagy 1300 koronát, a gépért pedig, még ha ócskavasnak adja is el, kaphat vagy 1500 koronát. Csak ilyen módon lehet ma talpbőrt szerezni.

Lesz cukor Kalocsán is. A cukor központhoz az utóbbi időben számtalan panasz érkezett arról, hogy a fogyasztó közönséget nem látják el kellően cukorral. Ezen panaszok következtében a cukorközpont leiratot intézett a járási hatósághoz, melyben kérdi vajon vállalja -e a központ a jövőben egy tételben a járási hatóság rendelkezésére kiutalandó és a kalocsai járás szükségletére november hónapra előirányzott 250 mm. cukornak ottani kereskedők között való arányos felosztását. A járási hatóság, hogy a lakosság helyzetén könnyítsen, szíves készséggel vállalja a megbízatást, s rövid időn belül lesz cukor, amelyet járáshatósági igazolványra mérnek ki. A családoknak a szükséges cukormennyiséget a hatóság állapítja meg, minden család nevére szóló utalványt kap.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás