100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.01.24 20:49   

XXXXI. évfolyam 46.szám – 1917. november 17.

Választás

Dunapatajon e hónap 10-én töltötték be választás útján az adóügyi jegyzői állást. A pályázók közül egyhangúlag Gyenizse Lajos helybeli segédjegyzőt választották meg.

Tolvaj járás

Folyó hónap 14 és 15-ére virradóra betörtek a Ponty utcában lakó Kolompár Ignác lakásába, ahonnan ékszereket, ébresztő órát, kézi villanylámpát és ruhaneműket loptak el. A tetteseket a csendőrök már letartóztatták két fiatalkorú személyében. A lopott tárgyak előkerültek.

Sertés lopás

Szombati József a szőlőkben lakó földműves udvarából e hónap 14-15-ére virradóra ismeretlen tettesek egy hízott sertést hajtottak el. A nyomozás még folyamatban van.

Királyi kitüntetés

A király különleges alkalmazásában teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül Bakos Géza kalocsai törvényszéki bírónak a Ferenc József rend hadidíszítményes lovag keresztjét adományozta.

Törvényszéki tárgyalás

Hírhedt bűnügyben ítélkezett folyó hónap 8-án a kir. törvényszék büntető tanácsa. Schindler Lőrinc császártöltési lakos állt a törvényszék előtt orgazdaság büntette és bűnpártolás vétsége miatt. Ez a vádlott volt az orgazdája többek között a sokat emlegetett Bonc Antal Bagara nevű cigánynak is, ki utóbb már csendőrgolyótól megsebesítve követte el betöréseit.

Új járásorvos

A vármegye főispánja Albeker Károly községi orvost járási orvossá nevezte ki, aminek következtében Albeker Károly a községi orvosi állásról lemondott.

Mi a szappanadó ára?

Tisztelettel kérdik az illetékes tényezőket: igaz-e az, hogy a szóda ára 90 fillérben van maximálva. Úgy tudják, hogy igaz: az egyik főutcai kereskedőnél csakugyan ennyiért lehet kapni, s minden kereskedőnek alá kellett írni, hogy a 90 fillér maximális áron felül nem fogja adni. De van olyan kereskedő, aki 4,5 sőt 8 koronáért méri kilogrammját.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás