100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.01.25 12:10   

XXXXI. évfolyam 47. szám – 1917. november 24.

Katonai kitüntetés

Csiszár Géza önkéntes tizedest az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a II. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. A kitüntetett Csiszár János törvényszéki irodatiszt fia.

Egy elmezavarodott garázdálkodása

Gubány Ferencné Judák Anna Kalocsa-negyven-szállási asszony folyó hónap 23-án a reggeli órákban Negyvenről Nána-pusztára indult, hogy ott dolgozó öccsének ebédet vigyen. Negyvenből alig fél kilométernyire azonban útját állta egy ember, aki életveszélyes fenyegetések mellett élelmiszert követelt tőle, s az asszony adott is neki. Erre a tolvaj elvette az asszony 1098 koronáját is. Az asszony midőn nagy nehezen megszabadult a támadójától visszasietett Negyvenre, ahonnan három legény azonnal az útonálló után sietett, s azt nagy küzdelem után el is fogták. Egyik másik legényt meg is szurkálta, de ő is kapott sérüléseket. Musza Antal 24 éves kalocsai elmezavarodott ember, kinek elmegyógyintézetbe való elszállítás végett már napokkal ezelőtt intézkedés történt.

Sertésügynökök garázdálkodása

Kalocsán megjelent egy Majlát nevű sertéskereskedő, aki a közélelmezési hivataltól nyert vásárlási igazolvánnyal összevásárolta a hízott sertéseket még pedig nem egyenes úton. Érintkezésbe lépett néhány hajcsárral, akik nyakukba vették a várost és összeszedtek annyi sertést, melyre Majlátnak szüksége volt. A sertéseket vágóhídhoz szállították, lemérték és levágták, majd kifizették. Majlát hetek után panaszt tett, akik áron felül engedték át disznóikat és követelte a maximális áron felüli összegnek visszatérítését. A hatóság kötelezte az eladókat, hogy a maximális áron felüli összeget térítsék vissza.

Összeállította: Takács Karolina

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás